داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۹
کد مطلب : 12075
 

ارزیابی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام سینه‏ ای در بلدرچین
سیامک علیزاده1; عباس وشکینی2; مهدی رضایی1 1گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران 2گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مرجع : مجله تحقیقات دامپزشکی ایران
 
ارزیابی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام سینه‏ ای در بلدرچین
زمینه مطالعه: رشد و تمایز اسکلت کمربند سینه‏ای، بال و مراکز استخوان‏سازی این نواحی در زمان پس از هچینگ در بلدرچین مورد بررسی قرار گرفت. هدف: هدف از این مطالعه تعیین سن بلوغ جسمی و ارزیابی رادیولوژی و بافت‌شناسی مراکز استخوان‌سازی اندام سینه‏ای در بلدرچین بود. روش کار: 14 بلدرچین متعاقب هچینگ در شرایط همسان و استاندارد پرورش یافتند و هر 7 روز یکبار تا 90 روزگی نمونه‏برداری انجام شد. نتایج: بر اساس نتایج رادیولوژی و بافت‏شناسی تمایز اسکلت بال در بلدرچین با ظاهر شدن مراکزی از غضروف‏های نابالغ در دیافیز استخوان بازو، رادیوس و اولنا در پایان 7 روزگی و در نواحی کارپ از 14روزگی به بعد آغاز گشت. توالی رشد در استخوان بازو، رادیوس، اولنا، کارپ، متاکارپ و انگشتان در طی مراحل مختلفی دیده شد و بیشترین رشد این استخوان‏ها به دوره‏های حداکثر فعالیت غضروفی و مراحل استخوانی شدن آنها مربوط بود و استخوان بازو، ارتباط رشد خود را با طول تمام بال و اسکلت بال ثابت نگاه می‏دارد، اگرچه از 21 روزگی به بعد میزان رشد آن تقلیل یافت. نتایج بافت‏شناسی بر اساس بررسی مقاطع بافتی انتهای فوقانی استخوان بازو بود. نمونه‏های بافتی در یک روزگی فاقد مغز استخوان کامل بودند و مغز استخوان از 7 روزگی به بعد شروع به تشکیل شدن می‏کند. در هیچ یک از نمونه‏ها صفحه رشد دیده نشد و این تکمیل کننده اطلاعات حاصل از بررسی رادیوگرافی می‏باشد. نتیجه‌گیری‌نهایی: بر اساس این مطالعه، تکمیل روند استخوان‌سازی و تشکیل همه قسمت‌های کمربند سینه‌ای و بال بلدرچین، 70 روز بعد از هچینگ می‌باشد.
Keywords [Persian]
بافت شناسی، مراکز استخوان سازی، بلدرچین، رادیوگرافی، بال