داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۲۶
کد مطلب : 4243
 

آشنايي با مفاهيم تغذيه طيور (دكتر آرش قليان چي لنگرودي)
سین بیوتیک (Synbiotic)
 
سین بیوتیک (Synbiotic)
فعالیت اصلی پروبیوتیک ها در روده کوچک و عمل اصلی پربیوتیک ها در روده بزرگ است . به ترکیباتی که درخود هم پروبیوتیک و هم پربیوتیک دارند ، سین بیوتیک (Synbiotic) گفته می شود.