Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۸
کد مطلب : 6205
 

اولین مزرعۀ تولید تخم مرغ در آسیا براساس استانداردهای اتحادیۀ اروپا !
مرجع : ITPNews
 
اولین مزرعۀ تولید تخم مرغ در آسیا براساس استانداردهای اتحادیۀ اروپا !
یک مرغداری در تایوان جنوبی در راستای هماهنگی با ضوابط و استانداردهای تولید تخم مرغ در اتحادیۀ اروپا بیش از 8 / 26 میلیون یورو به طور داوطلبانه سرمایه گذاری کرد.
بر اساس این گزارش، این اولین مرغداری در آسیاست که با استانداردهای اتحادیۀ اروپا برابری می کند. این مرغداری از مجمع استانداردهای کشاورزی تایوان و بازرسی بین المللی SGS موفق به اخذ گواهینامه شده است.
وزیر کشاورزی اذعان داشت این موفقیت در واقع نقطۀ عطفی برای ارتقا و بهبود شیوه های تولید تخم مرغ در تایوان محسوب می گردد.