داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۳۴
کد مطلب : 622
 

اثرات تغذیه ای مکمل ال – کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه در جوجه های گوشتی
 
اثرات تغذیه ای مکمل ال – کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه در جوجه های گوشتی
اثرات چهار سطح تغذیه ای ال – کارنیتین روی عملکرد اقتصادی و ویژگیهای لاشه جوجه های گوشتی نر، مورد مطالعه قرار گرفت. 840 قطعه جوجه خروس یک روزه نژاد راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی (6 تکرار برای هر تیمار ، 35 جوجه در هر تکرار) تقسیم شدند. سطوح ال – کارنیتین مورد استفاده در این آزمایش 0 (شاهد) ، 300 (CAR 300)، 600(CAR600) و 900(CAR900) میلی گرم در کیلوگرم جیره بوده است . نتایج این تحقیق نشان داد که CAR600 به طور معنی داری موجب افزایش مصرف خوراک جوجه های گوشتی در دوره رشد(28-15 روزگی ) و سن 42 روزگی شد(P<0.05) افزودن ال – کارنیتین در سطوح مختلف (CAR900,CAR600,CAR300) به طور معنی داری موجب بهبود افزایش وزن (BWG) و ضریب غذایی تبدیل غذایی (FCR) جوجه های گوشتی در دوره رشد (28-15 روزگی )شده است. (P>0.05) اما چنین تاثیری روی خصوصیات جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی بدست نیامد(P>0.05) مکمل ال کارنیتین در سن 42 روزگی اثر معنی داری روی درصد وزن تولید لاشه ، کبد ، دستگاه گوارش ، چربی محوطه بطنی و گوشت ران و سینه نداشت(P>0.05) بعلاوه بر اساس نتایج بدست آمده افزودن ال کارنیتین به جیره اثر معنی داری روی درصد ماده خشک ، رطوبت ، پروتئین خام و چربی خام گوشت ران و سینه نداشت(P>0.05) . ال – کارنیتین اثر معنی داری روی تیتر آنتی بادی بیماری نیوکاسل در جوجه های گوشتی نداشت . استنتاج کلی این است که افزودن ال – کارنیتین به جیره در دوره رشد میتواند منجر به ارتقای عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی گردد.