داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۱
کد مطلب : 8798
 

ارزيابي كيفيت روغن شتر مرغ به منظور استفاده در فراورده هاي آرايشي و غذايي
محسن دلوي اصفهان ، امير دارايي گرمه خاني
 
ارزيابي كيفيت روغن شتر مرغ به منظور استفاده در فراورده هاي آرايشي و غذايي
روغن شترمرغ منبع با ارزشي براي فراورده هاي آرايشي بهداشتي و يا براي استفاده به عنوان روغن خوراكي در صنايع غذايي مي باشد. با اين وجود اطلاعات كمي در مورد ويژگي هاي اين روغن وجود دارد. در اين تحقيق، روغن از پيه با استفاده از روش گداخت مرطوب استخراج شد و سپس برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي (عدد يدي، عدد صابوني، نقطه ذوب، ضريب شكست، وزن مخصوص و رنگ) و تركيب اسيدهاي چرب روغن شتر مرغ مورد آزمايش قرار گرفت. يك روش سريع براي اندازه گيري آلفا- توكوفرول و رتينول در روغن شتر مرغ توسط روش فاز معكوس كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا با آشكارگر فرابنفش ابداع و بكار گرفته شد و آزمون هاي ميكروبي جهت بررسي آلودگي احتمالي روغن انجام پذيرفت. نتايج آزمون هاي پراكسيد و اسيدهاي چرب آزاد نشان دهنده كارآمدي روش استخراج چربي بودند. نتايج نشان داد كه مهمترين اسيدهاي چرب روغن به ترتيب اسيد اولئيك ( 39 درصد) پالميتيك (9/28 درصد) و لينولئيك (29/14) هستند. و مقدار توكوفرول موجود در چربي شترمرغ 5/3 ميلي گرم در كيلوگرم روغن است.

کليدواژگان: روغن شترمرغ، خواص فيزيكي و شيميايي ، كروماتوگرافي گازي، توكوفرول ها، كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا