داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۷
کد مطلب : 6493
 

بررسي ارزش غذايي ضايعات انجير، با و بدون استفاده از آنزيم، در تغذيه جوجه هاي گوشتي
علي عباسي آغوي ، محمد سالار معيني
مجله علوم دامي ايران، سال چهل و سوم، شماره 1، 1391
 
بررسي ارزش غذايي ضايعات انجير، با و بدون استفاده از آنزيم، در تغذيه جوجه هاي گوشتي
در اين مطالعه دو آزمايش به منظور تعيين انرژي قابل سوخت و ساز و بررسي اثر ضايعات انجير (با و بدون آنزيم ناتوزيم پلاس) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. در آزمايش اول انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري تصحيح شده براي تعادل نيتروژن به روش جمع آوري كل فضولات با استفاده از خروس هاي بالغ لگهورن تعيين شد. در آزمايش دوم تاثير استفاده از 3 سطح ضايعات انجير (صفر، 5 و 10 درصد) و 2 سطح آنزيم (صفر و 04‎/0 درصد) بر عملكرد جوجه خروس هاي گوشتي سويه راس تا سن 42 روزگي، در قالب يك آزمايش فاكتوريل 3×2، مورد مطالعه قرار گرفت. به هر كدام از 6 جيره آزمايشي، 4 تكرار متشكل از 10 قطعه جوجه خروس اختصاص يافت. در سن 42 روزگي يك پرنده از هر تكرار به طور تصادفي انتخاب شد و پس از توزين و خون گيري، ذبح گرديد. سپس وزن اندام هاي مختلف شامل ران، سينه، پانكراس، قلب، كبد و طحال و همچنين طول دستگاه گوارش اندازه گيري شد. در آزمايش اول ميزان انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري تصحيح شده براي نيتروژن انجير ضايعاتي 2640 كيلوكالري در كيلوگرم تعيين شد. نتايج حاصل از آزمايش دوم نشان داد كه استفاده از ضايعات انجير تا سطح 10 درصد تاثير منفي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي ندارد. به عبارت ديگر استفاده از سطوح مختلف انجير در جيره اثر معني داري روي وزن زنده، مصرف خوراك، ضريب تبديل و وزن نسبي قطعات لاشه و اندامهاي داخلي در سنين مختلف نداشت. استفاده از آنزيم نيز تاثير قابل توجهي بر پارامترهاي فوق نداشت (05‎/0p)‎. با افزايش سطح انجير در جيره ها سطح كلسترول و LDL كاهش و سطح HDL افزايش يافت.