Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۰
کد مطلب : 12253
 

پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
ریشه زرشک وحشی اثر دارویی روی تب مالت دارد
اصفهان - یک پژوهشگر و محقق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در یک پژوهش و بررسی علمی مشخص شد که ریشه زرشک وحشی اثر دارویی روی تب مالت یا بروسلوز دارد.
مرجع : خبرگزاری مهر
 
ریشه زرشک وحشی اثر دارویی روی تب مالت دارد
علی جمعه: با توجه به اینکه مشاهده کردیم افراد بومی و قبیله ای در ایران به منظور درمان تب مالت از ریشه زرشک استفاده می کنند به همین خاطر دست به تحقیق و پژوهش در خصوص اثر دارویی و درمانی این گیاه روی بیماری بروسلوز زدیم.

وی بیان داشت: در همین راستا پژوهشی با عنوان استخراج، جداسازی و شناسایی برخی ترکیبات ثانویه موجود در ریشه زرشک وحشی بر مبنای اثر ضد بروسلا، در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.

محقق و پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: بیماری تب مالت یا بروسلوز، شایع ترین بیماری واگیردار در ایران و بیماری میکروبی مشترک بین انسان و دام است که از گاو، گوسفند و یا بزهای آلوده به انسان انتقال می یابد.

وی بیان داشت: هدف از انجام این پژوهش جداسازی سنجش بیولوژیک محور ترکیبات بیواکتیو از این گیاه مبتنی بر فعالیت باکتری کشی در آزمایشگاه است.

جمعه با اشاره به اینکه گیاه زرشک بوته‌ای است که انتشار وسیعی در خاورمیانه و بخش مرکزی آسیا دارد، افزود: در این پژوهش پس از اینکه تست های غربالگری ضد باکتری علیه بروسلا در عصاره های مختلف از گیاه زرشک و در شرایط مختلف تست شد مشخص شد که عصاره های خارج شده خاصیت ضد باکتریایی روی تب مالت دارد.

وی اعلام کرد: آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکینولین چهارگانه از جمله کلومبامین، پالماتین، بربرین و جاتروریزین چهار ترکیب اصلی است که از گیاه زرشک استخراج شد که به جز بربرین که پیشتر گزارش شد، پالماتین، کولومبامین و جاتروریزین برای نخستین بار از این گیاه جدا شد.

این محقق و پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: هر چهار آلکالوئید فعالیت ضد باکتری قوی علیه بروسلا اباروس نشان داده اند اما جاتروریزین و کولومبامین با گروه هیدروکسیل آزاد روی کربن ۳ یا ۲ فعالیت بیشتری نسبت به پالماتین و بربرین فاقد گروه هیدروکسیل آزاد در ساختمان خود، نشان داده اند.