Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰۸
کد مطلب : 4782
 

انواع مكمل هاي مواد معدني و ويتاميني
مرجع : گروه علمی شرکت تلاونگ
انواع مكمل هاي مواد معدني و ويتاميني

مکمل دامی استاندارد
مكمل دامي عمومي
مكمل دامي سوپر شير
مکمل گاوهای انتظار زایمان سوپر
مكمل گاوهاي انتظار زايمان
مكمل استارتر گوسالهمكمل مورد نياز گاوهاي شيري
افزایش سطح تولید شير گاوهای شیری موجب پر اهمیت شدن نیازهای جدید و ویژه به خصوص در مورد ریزمغذی ها شده است. توجه به تأمین این نیازها لازمه رسیدن به حداکثر توان تولیدی گاوهای شیرده و کاهش بروز ناهنجاری های متابولیکی و گوارشی در آن¬ها می باشد.
کمپلکس های آلی:
کمپلکس های آلی نقش اساسی در تأمین عناصر کم نیاز ایفا کرده و با کاهش اثر متقابل با آنتاگونیست ها و عدم رقابت برای اتصال به عوامل باند شونده توسط حیوان جذب می شوند. از این رو در مکمل ویژه تلاونگ عناصر زیر به صورت کمپلکس آلی تأمین گردیده اند:
- روی، منگنز، مس، آهن، سلنیوم، کروم
بیوتین:
- بیوتین به عنوان یک عامل کمکی برای بسیاری از آنزیم های دخیل در کربوکسیلاسیون عمل می نماید.
- بیوتین به طور گسترده در شکمبه متابولیزه نمی شود و افزایش مقدار بیوتین مصرفی باعث افزایش مقدار بیوتین در سرم و شیر می شود.
- خورانیدن مکمل بیوتین در هر روز، باعث افزایش سلامت سم می گردد.
نیاسین:
- به عنوان یک کوآنزیم عمل می نماید و نقش حیاتی در تنفس میتوکندریایی، متابولیسم کربوهیدرات ها، لیپیدها و اسیدهای آمینه بازی می کند.
- نیاسین برای پیش گیری یا درمان کبد چرب مورد استفاده قرار می گیرد.
- نیاسین در شکمبه تجزیه می شود پس راهکار رساندن نیاسین به روده استفاده از شکل محافظت شده و یا افزایش غلظت نیاسین مصرفی می باشد (17 تا 30 درصد از مکمل نیاسین به روده کوچک می¬رسد).
- افزایش نیاسین در جیره گوساله های شیرخوار باعث کاهش اسهال می¬گردد.

مكمل مورد نياز گاوهاي انتظار زايمان
دوره انتقال حساس ترین و پر تنش ترین دوره زندگی گاوهای شیری است. ریشه عمده ناهنجاری¬های متابولیکی و برخی بیماری ها مربوط به این دوره است. به سلامت گذرکردن از این دوره نیازمند توجهات ویژه تغذیه ای و مدیریتی می باشد.
کروم:
- کروم در ساختمان مولکولی کمپلکسی که عامل تحمل گلوکز نام دارد، قرار دارد. این کمپلکس گیرنده¬های انسولین را تحریک و در نتیجه حساسیت سلول ها را نسبت به انسولین افزایش داده و باعث اتصال انسولین به گیرنده های خود در سلول های هدف می شوند.
نیاسین:
- به عنوان یک کوآنزیم اعمال وظیفه می¬نماید. پس دارای نقش حیاتی در تنفس میتوکندریایی، متابولیسم کربوهیدرات ها، لیپیدها و اسیدهای آمینه بازی می کند.
- نیاسین برای پیش گیری یا درمان کبد چرب مورد استفاده قرار می گیرد.
کولین:
- کولین می تواند در درمان و پیش گیری از کتوز و کبد چرب نقش داشته باشد زیرا انتقال VLDL از کبد نیازمند گروه های دهنده متیل می باشد.
- استفاده از کولین به شکل غیر محافظت شده، به دلیل تجزیه گسترده در شکمبه بدون استفاده می باشد، پس باید شکل محافظت شده آن مورد استفاده قرار گیرد.
تفاوت کاتیون- آنیون يا DCAD جیره غذایی:
- به دلیل آن که آلکالوز متابولیکی (افزايش كاتيون هاي خون) عامل مهمی در تب شیر می باشد، لذا برای پیش گیری از آن اهمیت دارد.
- بالا بودن مقدار پتاسیم، سدیم و یا هر دو، باعث قلیایی شدن خون شده و حساسیت به تب شیر را افزایش می دهد.
- در گاوهای هلشتاین افزودن آنیون به جیره، باعث کاهش pH ادرار بین 6.2 و 6.8 می شود و این کاهش در زمان بین 48 تا 72 ساعت بعد از شروع مصرف نمک های آنیونیک می تواند مورد سنجش قرار گیرد.
مكمل گوساله هاي در حال رشد
پرورش صحیح گوساله عامل مهمی در سوددهی گله های شیری می باشد ولی در بیش تر گاوداری ها مورد توجه قرار نمی گیرد و این در حالی است که فاصله زمانی از تولد تا شیرگیری مهم ترین دوره از نظر خطر تلف شدن گوساله و ضرر اقتصادی می باشد.

ویتامین های گروه B:
- بیش¬تر وظایف آن ها به عنوان کوفاکتور سیستم های آنزیمی در ارتباط با متابولیسم انرژی و پروتئین است.
- افزودن این ویتامین ها به جیره گوساله ها قبل از شیرگیری ضروری است که به دلیل عدم استقرار کامل میکروارگانیسم ها در دستگاه گوارش می باشد.

تیامین (B1):
- به عنوان یک کوآنزیم مهم در چند مسیر از متابولیسم انرژی و متعاقب آن در عملکرد اعصاب و مغز نقش دارد.

ریبوفلاوین (B2):
- جزئی از چندین سیستم آنزیمی می باشد و در انتقال الکترون نقش دارد.
- برای رشد و ترمیم بافت ها ضروری می¬باشد.
نیاسین:
- نقش مهمی در تنفس میتوکندریایی، متابولیسم کربوهیدرات ها، لیپیدها و اسیدهای آمینه بازی می¬کند.
- کمبود نیاسین در جیره گوساله های شیرخوار باعث وقوع اسهال می گردد.

فولیک اسید (B9):
- در انتقال واحدهای تک کربنی در مسیرهای بیوشیمیایی درگیر می باشند و باعث صرفه جویی در متیونین می شوند .

پنتتونیک اسید:
- یک جزء تشکیل دهنده کوآنزیم A بوده و در اکسیداسیون اسیدهای چرب، کاتابولیسم اسید آمینه و سنتز استیل کولین ضروری می باشد.
- کمبود آن بر روی اعصاب، دستگاه گوارش، سیستم ایمنی، رشد، پوشش بدن، متابولیسم چربی و کربوهیدرات اثر گذار است.

کوبالامین (B12):
- در تبدیل پروپیونات به سوکسینات و نیز انتقال گروه های متیل نقش دارد.
- کمبود این ویتامین به ویژه در گوساله هایی که با جیره های فاقد پروتئین حیوانی تغذیه می شوند اثبات شده است.

پیرودوکسین (B6):
- کوآنزیم سیستم های آنزیمی مرتبط با متابولیسم پروتئین و نیتروژن می باشد.سفارش محصول:
آدرس : تهران، خ آزادي، نبش اسكندري شمالي، ساختمان 241، طبقه 4
تلفن: 61410-021
داخلی: 345
فكس: 66439806-021
ایمیل: fakari@telavang.com