Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۳
کد مطلب : 8570
 

خوراک دام و طیور نقطه ضعف امنیت غذایی
بیشترین اتکا کشور در واردات بخش کشاورزی منحصر به علوفه و دان مرغ است که در این خصوص توانائی های کشور باید در تولید و تامین این محصولات به کار گرفته شوند.
مرجع : دامپزشکی ایران
 
خوراک دام و طیور نقطه ضعف امنیت غذایی
غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با سایت دامپزشک ادامه داد: با این حال امکان تولید بسیاری از علوفه ها در کشور فراهم است اما چون رعایت اولویت ها که اکنون با گندم است مطرح می باشد، باید یکسری جایگزینی های دیگر انجام شود.

وی با بیان اینکه انتظار داریم در سند ملی کشاورزی که وزارتخانه در حال تدوین آن است راهکارها و مسیرهای دستیابی به خودکفایی علوفه پیش بینی شود و به این مهم دست بیابیم ، افزود: گرچه در شرایط فعلی مشکلاتی برای دستیابی به خودکفایی داریم منتهی به واسطه تنوع اقلیمی و امکان استفاده از فناوری ها، یافته ها و مهندسی بیوتکنولوژی و استفاده از منابع جدید آب می توانیم نه فقط به خودکفایی در نهاده ها، علوفه و مواد غذایی دست یابیم بلکه به صادرات هم برسیم. از سوی دیگر برای تامین آب، استفاده از دریاهای پیرامونی کشور می تواند کمک بزرگی به ما باشد.

وی در پاسخ به این سوال که استفاده از آب دریا در تولید و یا رسیدن به خودکفایی به صرفه و با توجیه خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: بله شاید امروز خودکفایی مقرون به صرفه نباشد چون گندم در بازار جهانی موجود است و ما می خریم اما تصور کنید روزی را که گندم برای خرید ما نباشد و ما نیاز داشته باشیم. آیا آن موقع صرفه خواهد داشت یا خیر؟

نوری تصریح کرد: خوشبختانه در کشور به واسطه دانشکده های فنی متعدد و افراد متخصص فراوان که داریم باید استفاده از مهندسی ژنتیک، اقلام پرمحصول، کم توقع، مقاوم، چند کشتی و همچنین اصلاح نژاد دام و طیور و اصلاح واریته های گیاهی و باغی در دستور کار قرار بگیرد تا از این طریق نیز به مشکل کم آبی و از جمله در تولید و تامین نیاز کشور در بخش نهاده و علوفه فائق آئیم.