Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۸
کد مطلب : 5997
 

مقام مسئول در وزارت صنعت:
نهاده های طیور به مرغداران تحویل داده شد
مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام كشور گفت: این شركت به تعهدات خود در قبال اتحادیه سراسری مرغداران برای تحویل سهمیه نهاده های دامی عمل كرد و 50 هزارتن نهاده های دامی تحویل آنها شده است .
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 
نهاده های طیور به مرغداران تحویل داده شد
'صدراله دولت ' روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا عنوان كرد : طبق تفاهمنامه ای كه 19 اردیبهشت ماه گذشته میان شركت پشتیبانی امور دام كشور و اتحادیه سراسری مرغداران كشور به امضا رسید ، مقرر شد به ازای تحویل نهاده های طیور براساس قیمت اسفند سال گذشته ، قیمت مرغ نیز به آن زمان بازگردد .

وی گفت: 50 هزارتن باقی مانده نهاده های دامی نیز درحال حمل است و به زودی به مرغداران تحویل داده می شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش كه چرا با وجود توافقات حاصله میان دولت و بخش خصوصی ،اما قیمت گوشت مرغ كاهش نیافته ، گفت : ما براساس تعهد خود به اتحادیه مرغداران عمل كردیم و در انتظار اجرای تعهدات توسط آنها هستیم .

وی كاهش نرخ مرغ را با توجه به تحویل نهاده های ارزان به مرغداران جزو حقوق حقه مردم دانست و گفت : توقع كاهش قیمت مرغ كاملا به جا است و ما در انتظار روند كاهشی قیمت مرغ هستیم .

گفتنی است مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی دیروز گفت: هم اكنون 100 هزارتن كنجاله سویا وارد كشور شده كه روند طولانی ترخیص نهاده های طیور در گمرك باعث شده هنوز به دست مرغداران نرسیده و همین امر باعث افزایش قیمت مرغ در بازار مصرف شده است.

براساس گزارش های رسمی ، 62 درصد گوشت مصرفی كشور به مرغ اختصاص دارد و بیش از دو سوم نیاز پروتئینی نیز از محل گوشت مرغ تامین می شود ، محل تامین 33 درصد مواد پروتئینی نیز ازمحل مرغ است .

در توافق حاصله میان وزارت صنعت و اتحادیه سراسری مرغداران ، این اتحادیه متعهد شد تا 50 درصد تولید كشور (معادل 950 هزار تا یك میلیون تن ) را برای عرضه در بازار مصرف با نرخ تعیین شده مدیریت كند .

مجموع تولید گوشت سالانه به طور میانگین حدود 2 میلیون تن است كه میزان مصرف نیز به همین نسبت اعلام شده است.

سال گذشته حدود یك میلیون و 700 هزارتن گوشت مرغ در كشور تولید شد و برآورد می شود كه این رقم در سال جاری به یك میلیون و 900 هزارتن برسد .