آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
خارجی
۱۲۳
نمایشگاه صنایع غذایی
تاجیکستان - 14-16 اکتبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۴۱
نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری خارطوم
سودان - اکتبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۹
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی استانبول
ترکیه - اکتبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۷
نمایشگاه بین المللی بازرگانی مواد غذایی آشامیدنی و ماشین آلات و تجهزات وابسته بلگراد
صربستان - نوامبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۶
نمایشگاه طیور و صنایع وابسته
هندوستان - 24 نوامبر 2010 ( 3 آذر 89 )
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۵
همایش تولیدات پروتئینی
هلند - 25 نوامبر 2010 ( 4 آذر 89 )
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۴
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و آشامیدنی بوداپست
مجارستان - نوامبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۳
نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی آلماتی
قزاقستان - نوامبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۱
نمایشگاه بین المللی کشاورزی ریاض
عربستان - نوامبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۳۰
نمایشگاه بین المللی مینی تکنولوژی های کشاورزی تایلند
ازبکستان - نوامبر 2010
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۸
نمایشگاه بین المللی هفته سبز برلین
آلمان - ژانویه 2011
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۷
نمایشگاه بین المللی طیور
آمریکا - 26 ژانویه 2011 ( 6 بهمن 89 )
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۶
نمایشگاه کشاورزی (Intro agro)
اوکراین - 2 فوریه 2011 ( 13 بهمن 89 )
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۵
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پروداکسپو مسکو
روسیه - فوریه 2011
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۹
نمایشگاه مواد غذایی امارات متحده عربی
امارات - فوریه 2011
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۷
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی دوبی
امارات متحده - فوریه 2011
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۶
نمایشگاه بین المللی کشاورزی پلودیو
بلغارستان - فوریه 2011
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۲
نمایشگاه بین المللی کشاورزی پاریس
فرانسه - فوریه 2011
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۱
نمایشگاه Expo طیور
سودان - 22 فوریه 2011 ( 3 اسفند 89 )
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۰
نمایشگاه بین المللی حلال پاریس
فرانسه - مارس 2011
۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۱۱:۰۹
۱۲۳