آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی
در طیور، کبد نقش مهمی در سنتز لیپیدها و ترشح آنها به داخل پلاسما دارد. ترشح لیپیدها از کبد طیور و ذخیره آنها در عضلات از نظر بهداشت تغذیه‌ای مهم است. گزارشات متفاوت و متناقضی از تأثیر سیر بر لیپیدهای ...
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۱۰:۱۳
تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
بهمن پريزاديان كاوان، محمود شمس شرق، سعيد حسني، يوسف مصطفي لو
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۵:۱۶
تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
بهمن پريزاديان كاوان ، محمود شمس شرق، سعيد حسني، يوسف مصطفي لو
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۱۲:۰۳
اثر دوره زماني مصرف روغن ماهي در جيره غذايي بر پروفيل اسيدهاي چرب لاشه جوجه هاي گوشتي
علي اصغر صادقي، حسين ايرواني، محمدامير كريمي ترشيزي، محمد چمني
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۷
ارزيابي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام بر قابليت جوجه درآوري، وزن جوجه و پاسخ هاي ايمني مرغان بومي خراسان
عليرضا حسابي نامقي، سميه شربت دار
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۱۶:۲۰