تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش تغذیه ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۱/۰۷/۱۱ ۰۸:۱۵   »   تاثير سطوح مختلف سه نوع افزودني ميكروبي بر عملكرد جوجه شترمرغ
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۰۹:۴۵   »   اثرات تغذيه درون تخم مرغ گلوتامين بر عملكرد، ريختشناسي روده كوچك و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۰۸:۲۹   »   بررسي اثرات سطوح مختلف دانه زيره سياه بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۰۸:۱۵   »   تعيين اثرات انرژي قابل متابوليسم ظاهري و حقيقي تصحيح شده براي ازت و اسيد آمينه ي كل و قابل هضم جيره هاي غذايي جوجه های گوشتی
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۰۸:۳۷   »   تاثير استفاده از ضايعات ماكاروني بر عملكرد بوقلمون هاي بومي در سنين 3- 8 هفتگي
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ ۰۸:۵۷   »   تاثير سطوح مختلف دانه كامل گلرنگ بر عملكرد جوجه هاي گوشتي از سن 21 تا 42 روزگي
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ ۰۹:۵۷   »   بررسي اثرات استفاده از دو نوع زئوليت طبيعي در جيره هاي غذايي بر عوامل بيوشيميايي خون ، وزن نسبي اندام هاي داخل بدن و عملكرد جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ ۱۰:۰۶   »   اثر سطوح مختلف چربي و نوع افزودني (آنتي بيوتيك و پروبيوتيك) بر صفات بيوشيميايي خون و عملكرد جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۰۸:۲۶   »   كنجاله تخم پنبه در تغذيه طيور
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ ۰۸:۴۱   »   مقايسه سطوح مختلف مكمل ويتامينه در جيره پاياني بر عملكرد و پراكسيداسيون ليپيدي گوشت جوجه هاي گوشتي پرورش يافته در سيستم هاي بستر و قفس
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ ۰۸:۲۷   »   بررسي ارزش غذايي ضايعات انجير، با و بدون استفاده از آنزيم، در تغذيه جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ۱۰:۰۵   »   مقايسه عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف متيونين سنتتيك و متيونين گياهي
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ۰۹:۵۶   »   مقايسه اثر آنتي اكسيداني كنگرفرنگي و ويتامين E بر عملكرد و وزن اندام هاي داخلي در جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ۰۸:۵۶   »   كاربرد روش هاي برنامه ريزي رياضي در تهيه جيره غذايي براي جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ ۰۹:۳۳   »   تعيين تركيب شيميايي و سطوح مناسب استفاده از ضايعات بوجاري و ماكاروني در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ ۱۳:۳۴   »   استفاده از كنجاله كلزا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ ۱۳:۳۰   »   بررسي ميزان و زمان مصرف كنجاله كلزا در جيره طيور گوشتي و تاثير آن بر عملكرد توليدي و اقتصادي
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ ۱۳:۲۵   »   تاثير جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كلزا با و بدون استفاده از آنزيم بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و غلظت پلاسمايي هورمون ‌هاي تيروئيد جوجه
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ ۲۱:۰۴   »   تاثير تركيب بايومين محتوي پروبيوتيك و پربيوتيك بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و پاسخ ايمني در برابر واكسن نيوكاسل
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۶   »   تاثير مصرف اسانس آشاميدني آويشن بر عملكرد، بازده انرژي و پروتئين جوجه هاي گوشتي


« ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۷ ۸ ۹ ۱۰ »