تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش مرغ تخم گذار ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۱:۵۹   »   ارزيابي فارمي دو واکسن کشته دو گانه نيوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاري
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۲:۳۶   »   مقايسه اثرات جايگزين هاي آنتي بيوتيک بر ليپيدهاي زرده تخم مرغ، متابوليت هاي خوني و صفات کيفي تخم مرغ در مرغان تخم گذار
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۸   »   ارزیابی کارایی استفاده از پودر یونجه در تولکبری اجباری بر فراسنجه های مرفومتریک روده و عملکرد مرغان تخمگذار تجاری
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۸:۵۰   »   اثر منابع و سطوح مختلف سلنيوم آلي بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار، كيفيت تخم مرغ و قابليت غني سازي تخم مرغ
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ ۱۵:۵۴   »   تاثير عوامل مغذي بر ايجاد سندرم كبد چرب همراه با خونريزي و روش هاي تشخيص آن با استفاده از فراسنجه هاي سرم و كبد در مرغان تخم گذار
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۸   »   مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۰:۴۸   »   اثر سطوح مختلف بذر خار مريم بر عملكرد و برخي شاخص هاي كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۰۸:۳۲   »   اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي پونه (.pulegium L Mentha) بر عملكرد، صفات كيفي تخممرغ، متابوليتهاي خون و سطح ايمني خون در مرغ هاي تخمگذار
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ ۱۵:۱۹   »   اثرات سطوح مختلف مكمل گياهي بيوهربال (حاوي اسانس هاي آويشن و سير) بر عملكرد،كيفيت تخم مرغ، فراسنجه هاي بيوشيميايي و ايمني خون مرغان تخم گذار
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ ۱۵:۰۹   »   اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و روغن گياهي بر عملكرد، برخي صفات تخم مرغ و فراسنجه هايي بيوشيميايي خون مرغان تخم گذار
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۱۶:۰۶   »   بررسي عملكرد يك گله مرغ مادر تخم گذار در استان آذربايجان شرقي
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ ۱۵:۳۶   »   بررسي كارآيي فني و شكاف تكنولوژي واحدهاي پرورش مرغ تخم گذار ايران
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۰۸:۲۶   »   مطالعه اولتراسونوگرافي ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل در مرغهاي تخمگذار
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ ۰۹:۲۰   »   فراواني و توزيع بدني جرب قرمز طيور در مرغان تخمگذار استان مركزي
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ۱۶:۲۴   »   بررسي تاثير سطوح مختلف انرژي و نسبت انرژي به پروتئين جيره بر عملكرد مرغ هاي تخم گذار بومي استان فارس در مرحله دوم تخم گذاري
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۱۴:۴۵   »   اثرات توازن الكتروليت هاي جيره بر عملكرد و كيفيت پوسته تخم مرغ مرغان تخم گذار در شرايط حرارت بالا و حرارت معمول در مرحله آخر تخم گذاری
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۱۳:۳۱   »   اثر روش هاي تولك بري بر عملكرد كمي و كيفي تخم مرغ، فراسنجه هاي پلاسما و وزن اندام هاي بدن مرغان تخم گذار
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ ۲۰:۰۷   »   اثر افزودن بنتونيت سديم به جيره حاوي كنجاله پنبه دانه بر قابليت هضم مواد مغذي و بهره اقتصادي مرغ هاي تخمگذار
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ ۱۱:۱۸   »   بررسي امكان استفاده از جلبك گراسيلاريوپسيز پرسيكا در تغذيه مرغان تخم گذار
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۱۲:۳۱   »   اثرات سطوح مختلف مكمل گياهي بيوهربال (حاوي اسانس هاي آويشن و سير) بر عملكرد،كيفيت تخم مرغ، فراسنجه هاي بيوشيميايي و ايمني خون مرغان تخم گذار


«۱۲ ۳ »