آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو بر عملکرد، فراسنجه هاي خون و صفات کيفي تخم مرغ و در مرغ هاي تخم گذار
نوبخت علي, حامدي اوغولبيك علي اشرف
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۲۱:۰۳
تاثير ويتامين هاي E و C و نوع روغن جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي سرم جوجه هاي گوشتي
مازيار محيطي اصلي ، معين قناعت پرست رشتي
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۲۰:۱۲
تاثير افزودن پودر گياه خرفه (Portulaca oleracea L.) به جيره بر عملكرد، پاسخ ايمني و برخي صفات خوني جوجه هاي گوشتي
حسن صفري ، اردشير محيط ، مازيار محيطي اصلي
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۲۰:۰۹
بررسي عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي مكمل اسيد بوتيريك و ال-كارنيتين
زهرا نوره ، علي خطيب جو ، فرشيد فتاح نيا ، محمد اكبري قرائي
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ ۲۱:۴۱
تاثير چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره آلوده به آفلاتوكسين
فرهاد محمدي ، فرزاد باقرزاده كاسماني ، كمال شجاعيان ، مهران مهري ، محمد امير كريمي ترشيزي
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱۸:۵۲