آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
تاثير عصاره الكلي استويا (Stevia rebaudiana) بر عملكرد و پاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
زهرا بشارتي، مهرداد محمدي، محمد روستايي علي مهر، يوسف حميد اوغلي
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۶:۵۷
بررسي اثر سطوح مختلف کلسيم و فسفر بر عملکرد مرغان بومي ايستگاه مرغ بومي خراسان در مراحل مختلف توليد
حسابي نامقي عليرضا
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۳۶
اثر مقايسه اي ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار تجاري
مهدي زاده سيدمظفر, زارعي ابوالفضل, لطف الهيان هوشنگ, ميرزائي فرهاد, لباسچي محمدحسين, حاجي محمدي محسن
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۳۰
تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه
سيد عبداله حسيني ، مجتبي زاغري ، هوشنگ لطف الهيان ، محمود شيوازاد ، حسين مروج
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۰:۱۵
تاثير سطوح مختلف تريتيکاله و جو بدون پوشينه بر عملکرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
فروغي عليرضا, يعقوب فر اكبر, صالح حسن, حسابي نامقي عليرضا
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۰:۱۱