تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش تغذیه ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۲۲:۰۸   »   استفاده از دانه كامل گندم و آرد شده همراه با آنزيم در تغذيه جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۱۴:۲۶   »   تاثير افزودن آنزيم به جيره غذايي بر پايه ذرت- كنجاله سويا بر مقادير انرژي قابل متابوليسم و ابقاء ظاهري نيتروژن در جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۳۳   »   تعيين انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري گلوتن گندم به روش نشانگر و جمع آوري كل فضولات با استفاده از سطوح مختلف جايگزيني آن در جير ه عملي در جوجه هاي
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۲۱:۰۴   »   اثرات افزودن دانه رازيانه و زيره سياه و پري بيوتيك مانان اليگوساكاريد بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۲۰:۵۶   »   مقايسه اثرات استفاده از كنگرفرنگي (Cynara scoolymus L.) و ويتامين E بر عملكرد، وزن اندام هاي داخلي و ميزان تيتر آنتي بادي عليه واكسن نيوكاسل در جوجه ها
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۱۴:۳۹   »   اثر بافت فيزيكي خوراك بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۱۹:۱۲   »   اثر پس مانده كلسيم دار نيروگاه برق مشهد و سطح فسفر جيره بر عملكرد و استحكام استخوان جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۸:۳۳   »   تنطیم انتقال دهنده فسفات در روده کوچک بوسیله مکمل های غذایی دارای فسفر معدنی و فیتاز جوجه گوشتی
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ ۱۷:۱۱   »   اثر اسانس آويشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسيديته و تغييرات جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۹:۴۵   »   اثرات مكمل سازي جيره با سين بيوتيك و منابع مختلف عنصر روي بر عملكرد، ايمني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳:۴۷   »   تاثير حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي با سطح متفاوت انرژي بر عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مواجه با تنش گرمايي
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳:۲۵   »   اثر محدوديت كمي خوراك و تغذيه وعده اي بر عملكرد، تركيبات لاشه و عارضه آسيت در جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰   »   بررسي اثرات حذف مكمل هاي معدني و ويتاميني از جيره رشد و پاياني طيور گوشتي
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۱۳:۳۷   »   مقايسه اثر چهار نوع آنزيم مختلف تجارتي بر عملكرد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره برپايه جو
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۱۳:۳۲   »   تاثير سطوح مختلف تريتيكاله و جو بدون پوشينه بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۰۸:۵۳   »   تاثير گياه خرفه بر عملكرد و خصوصيات لاشه ي جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۲۲   »   تاثير تراكم پروتئين و مدت تغذيه جيره پيش آغازين بر عملكرد، رشد و نمو دستگاه گوارش، تركيبات بدن، خصوصيات لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني در جو
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰۹:۵۵   »   بررسي اثر جيره هاي حاوي نعناع، پروبيوتيك يا پريبيوتيك بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰۹:۵۱   »   تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۰:۴۲   »   تاثير سطوح مختلف دانه سوياي پرچرب اكسترود شده بر عملكرد، متابوليت هاي خون و ريخت شناسي مخاط روده جوجه هاي گوشتي


« ۱ ۲۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »