آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
اثر ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني و معدني شدن استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي
شيرعلي نژاد اکبر, شكوري ميرداريوش, خاتمي سيده اعظم
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ۱۷:۳۱
بررسي عملكرد و سيستم ايمني هومورال جوجه ‌هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروبيوتيک و روغن سويا
نايب پور مهدي, فرهومند پرويز, دانشيار محسن
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ۱۱:۵۳
تاثير سطوح مختلف كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
محمد يگانه پرست، جلال سالاري، مجيد كلانتر نيستانكي، فاطمه صاحبي اعلا
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۲
اثر عصاره آبي بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر پاسخ ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
فائزه عبدي نژاد، مهرداد محمدي
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۴:۳۳
مقايسه اولين فايتاز ايراني با نوع مشابه وارداتي بر عملكرد، فراسنجه هاي خون و قابليت هضم در جوجه گوشتي نر تغذيه شده با سطوح مختلف فسفر
كريم سعيدي اول نوقابي، احمد حسن آبادي، حسن نصيري مقدم، خشايار پورنيا
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۱۴:۳۰