آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ مادر


بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر
نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سيستم پرورش مرغ مادر در قفس و مزاياي آن نسبت به پرورش آن در بستر
پرورش مرغ مادر در قفس بيش از بيست سال است كه در دنيا مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است و امروزه در كشورهاي پيشرفته دنيا با توجه به مزاياي بسياري كه اين سيستم پرورش مرغ مادر نسبت به پرورش در بستر دارا ...
۱۳۸۹/۰۵/۱۸ ۱۴:۱۵
مبارزه بيولوژيك با آفات و بيماري‌هاي يك ميليون هكتار زمين كشاورزي كشور
حدود يك ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در سال زراعي جاري زير پوشش مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي با آفات و بيماريها قرار گرفته است.
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰