تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش تخم مرغ ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۱۳:۴۱   »   بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه ي جنين و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ۱۰:۳۰   »   نقش و کاربرد تخم مرغ مایع پاستوریزه در صنایع پخت شیرینی
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ ۰۸:۳۴   »   تاثير پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و متابوليت هاي خوني مرغ هايِ تخم گذار تجارتي در اواسط دوره تخم گذاري
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ ۰۸:۲۲   »   اثرات تزريق اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك در تخم مرغ هاي جوجه كشي بر ريخت شناسي روده و عملكرد جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ ۰۸:۱۵   »   شمارش ميكروارگانيسم هاي هوازي مزوفيل و جداسازي باكتري سالمونلا از تخم مرغ هاي مصرفي شهر اصفهان در سال 1389
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۸:۴۱   »   اثر ويتامين C بر تراكم مواد معدني استخوان و خصوصيات پوسته تخم مرغ در پيك توليد مرغان تخمگذار
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۸:۳۲   »   الگوي انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰۸:۱۸   »   اثر جيره‏هاي مختلف غذايي مرغ‏هاي تخم‏گذار بر شاخص‏هاي آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم‏مرغ
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰۹:۱۸   »   ارزيابي سياست هاي حمايتي از توليدكنندگان و مصرف كنندگان تخم مرغ در ايران
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰۹:۱۲   »   بررسي كارايي پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبيعي در حذف رنگ راكتيو قرمز198 از محلولهاي آبي
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۸   »   اثرات پوششهاي خوراكي زئين و كيتوزان حاوي اسانس پونه كوهي بر روي ويژگيهاي كيفي تخم مرغ
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ ۲۱:۵۵   »   تاثير استفاده از پودر آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ IgY عليه اشرشياكلي، بر ايمني مخاطي روده و الگوي الكتروفورتيك پروتئين خون جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۲۰:۰۹   »   عملكرد جوجه گوشتي در دوره آغازين با جيره بر پايه كنجاله سويا و كنجاله پنبه دانه و تعيين بهترين سطح مكمل ليزين
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ ۰۷:۲۳   »   تاثير مصرف تخم مرغ هاي غني شده با اسيدهاي چرب امگا 3 بر چربي ها، انسولين و CRP پلاسما
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ۱۶:۳۳   »   اثر تزريق عصاره برگ زيتون به تخم مرغ بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ۰۹:۰۹   »   بررسي اثر سياست هاي حمايتي دولت بر كاهش ريسك درآمدي توليدكنندگان تخم مرغ با استفاده از معيار CCV
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ ۰۸:۲۱   »   خواص درماني تخم مرغ
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ ۱۰:۰۵   »   آیا كلسترول تخم مرغ مضر است؟
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ۱۱:۰۱   »   بررسي اثرهاي استفاده از گياهان دارويي مرزه ، كاكوتي و گزنه و مخلوط هاي مختلف آنها بر عملكرد، كيفيت و تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني و ايمني تخم گذ
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ۱۰:۲۶   »   بررسي تغييرات اسكلتي القا شده بوسيله كلرپرومازين هيدروكلرايد روي تخم‌مرغ نطفه‌دار


« ۱ ۲۳ ۴ ۵ »