Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب : 1664
 

تشخیص ویروس حاد و غیر حاد ویروس نیوکاسل طیور با روش RT-PCR
بیماری نیوکاسل در طیور یکی از مشکلات عمده مرغداری ها می باشد .
 
تشخیص ویروس حاد و غیر حاد ویروس نیوکاسل طیور با روش RT-PCR
بیماری نیوکاسل در طیور یکی از مشکلات عمده مرغداری ها می باشد . تشخیص سریع ویروس های حاد در کنترل بیماری نقش مهمی ایفا میکند . در این مطالعه به منظور تشخیص و تفریق سویه های حادو غیر حاد ویروس بیماری نیوکاسل، یک روش RT-PCR و بدنبال آن Multiplex RT-PCR بهینه سازی گردید. در این آزمایش از سویه واکسنی ویروس نیوکاسل (لاسوتا) و نمونه های فیلد استفاده شد. آزمایش RT- PCR با استفاده از دو جفت پرایمر اختصاصی ژن F ویروس انجام شد. در نمونه های مثبت قطعه ای از DNA به طول 255 جفت باز تکثیر گردید. از آنجا که پرایمر های مورد استفاده برای سویه های حاد و غیر حاد متفاوت میباشد، تشخیص حدت ویروس بر اساس تولید باند مذکور امکان پذیر میگردد.
آزمایش Multiplex RT-PCR با استفاده از پرایمر های A+B و پرایمرهای Pang بهینه سازی شد. پرایمرهای A+B فقط با سویه حاد باند 255bp تولید میکرد. در حالی که پرایمرهای pang F/R با هر دو سویه حاد و واکسنی باند 310 bp تولید می¬کرد. در این آزمایش تعیین حدت بر اساس تعداد باندهای تولید شده می¬باشد. با توجه به آنکه سرعت و دقت تشخیص ویروس نیوکاسل درهمه گیریها، نقش مهمی در کنترل بیماری بازی میکند استفاده از این روش ها به عنوان روش های تشخیصی و تفریقی مناسب در جهت کنترل بیماری توصیه می گردد.