داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۲۳
کد مطلب : 680
 

بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی تفاله خشک شده گوجه فرنگی با کنجاله سویا و دانه ذرت بر عملکرد و خصوصیات هیستومورفومتریک روده جوجه های گوشتی
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی تفاله خشک شده گوجه فرنگی با کنجاله سویا و دانه ذرت بر عملکرد و خصوصیات هیستومورفومتریک روده جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (جیره غذایی) و شش تکرار بر روی 150 قطعه جوجه گوشتی نر سویه لوهمن به مدت 56 روز انجام شد. سطوح تفاله در جیره های آزمایشی شامل تیمار کنترل (صفر) ، 5 ، 10، 15 و 20 درصد بود.
 
بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی تفاله خشک شده گوجه فرنگی با کنجاله سویا و دانه ذرت بر عملکرد و خصوصیات هیستومورفومتریک روده جوجه های گوشتی
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی تفاله خشک شده گوجه فرنگی با کنجاله سویا و دانه ذرت بر عملکرد و خصوصیات هیستومورفومتریک روده جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (جیره غذایی) و شش تکرار بر روی 150 قطعه جوجه گوشتی نر سویه لوهمن به مدت 56 روز انجام شد. سطوح تفاله در جیره های آزمایشی شامل تیمار کنترل (صفر) ، 5 ، 10، 15 و 20 درصد بود. در سن 56 روزگی از هر تیمار سه پرنده به صورت تصادفی کشتار و آنالیز قطعات لاشه شامل قطعات سینه ، ران ، بال ، گردن ، سنگدان ، کبد ، قلب ، طحال، وزن و طول روده کوچک انجام شد. همچنین از قسمتهای دوازدهه ، ژژونوم و ایلئوم روده باریک آنها نمونه برداری و از لحاظ طول و ضخامت پرزها ، ضخامت لایه های عضلانی و ضخامت لایه های مخاطی و زیر مخاط مطالعه شدند.
تجزیه آماری نتایج در4 دوره سنی نشان داد که اثرات سطوح مختلف تفاله بر روی افزایش وزن در مقطع رشد و در کل دوره بسیار معنی دار بود(p<0/01) سرعت رشد در جوجه های تغذیه شده با سطوح 15 و 20% نسبت به گروه کنترل کاهش یافت . خوراک مصرفی جوجه های آزمایشی تحت تاثیر معنی دار سطوح تفاله گوجه فرنگی قرارنگرفت و روند مشخصی نیز در این مورد مشاهده نگردید. ضریب تبدیل غذایی در هیچ دوره سنی در جوجه های آزمایشی معنی دار نبود، اما درکل دوره پرورشی بررسی میانگین داده های آزمایشی نشان داد که با افزایش سطح تفاله گوجه فرنگی در جیره ضریب تبدیل افزایش می¬یابد. آنالیز داده های مربوط به تفکیک لاشه حاکی از عدم تفاوت معنی دار بین تیمارها بود. نتایج مطالعه خصوصیات هیستومورفومتریک روده نشان داد در پرندگانی که از سطوح بالای تفاله گوجه فرنگی تغذیه شده بودند در قسمت دوازدهه آنها از طول پرزها و ضخامت لایه های مخاطی و زیر مخاط بطور بسیار معنی دار ی (p<0/05) کاسته شد. صخامت پرزهادر قسمت ایلئوم این پرندگان به طور معنی دار افزایش نشان داد(p<0/05). بر اساس نتایج این تحقیق میتوان ادعا نمود که استفاده از سطوح بالاتر تفاله گوجه فرنگی (6% > فیبر جیره غذایی ) میتواند بر خصوصیات هیستومورفومتریک روده جوجه های گوشتی تاثیر منفی بگذارد . این اثر میتواند موجب کاهش سطح جذب مواد مغذی شده و درنتیجه باعث کاهش عملکرد تولید شود.
 


فرازیان
۱۳۸۹-۰۹-۰۲ ۱۳:۰۷:۵۷
با سلام
آیا ممکن است اصل مقاله با عنوان
بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی تفاله خشک شده گوجه فرنگی با کنجاله سویا و دانه ذرت بر عملکرد و خصوصیات هیستومورفومتریک روده جوجه های گوشتی برای بنده ارسال فرمایید با تشکر

____________________________________
پاسخ:
متاسفانه باید از مرکز اسناد مدارک علمی ایران تهیه فرمائید.