داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۳ نظر
 
شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب : 53
 

توسط حسينعلي قاسمي :
بررسي اثرات آنزيم فيتاز و پروبيوتيك مخمري بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي
 
بررسي اثرات آنزيم فيتاز و پروبيوتيك مخمري بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي
اين آزمايش براي برري اثرات آنزيم فيتاز و مخمر ساكاروميسس سرويسيه بر بهبود مصرف فسفر و كلسيم فيتاتي در جيره پايه اي گندم ذرت سويا در جوجه هاي گوشتي طي روزهاي 7 تا 49 روزگي انجام شد. آزمايش فاكتوريل مور استفاده قرار گرفت كه تيمارهاي آن عبارت بودند از 0، 1 و 2 گرم مخمر زنده به ازاي كيلوگرم جيره 0 و 800 واحد آنزيم فيتاز به ازاي كيلوگرم جيره و دو سطح فسفر غير فيتاتي %50NRC و %100NRC . فاكتورهاي اندازه گيري شامل افزايش وزن بدن خوراك مصرفي ضريب
تركيب مخمر زنده و آنزيم فيتاز اثرات مفيدي در بالا بردن ارزش غذايي جيره هاي جوجه هاي گوشتي به ويژه در سطوح پائين فسفر غير فيتاتي دارند.
تبديل غذايي خصوصيات لاشه پارامترهاي خون درصد خاكستر درشت ني و قابليت هضم ظاهري كلسيم و فسفر بودند. مكمل ساكاروميسس سرويسيه تأثير مثبتي روي عملكرد پرنده داشت. بهبود معني دار در عملكرد رشد پرندگان تغذيه شده با مخمر فقط در دوره هاي آغازين و رشد ديده شد. بيشترين عكس العمل رشد به مكمل ساكاروميسس سرويسيه در جوجه هاي تغذيه شده با جيره محتوي فسفر غير فيتاتي %100 NRC مشاهده شد. پرندگان تغذيه شده با مكمل ساكاروميسس سرويسيه و فيتاز درصد وزن ران و سينه بيشتري در مقايسه با بقيه پرندگان داشتند و اين تفاوت معني دار بود. به منظور خلاصه يافته هاي اين آزمايش نشان مي دهد كه تركيب مخمر زنده و آنزيم فيتاز اثرات مفيدي در بالا بردن ارزش غذايي جيره هاي جوجه هاي گوشتي به ويژه در سطوح پائين فسفر غير فيتاتي دارند.
 

۱۳۹۰-۱۲-۱۴ ۱۰:۰۶:۴۹
لطفا اگه امکانش هست درباره بلدرچین هم مطلب بنویسید.
gh_orbannaghdifar
۱۳۸۹-۰۷-۱۴ ۱۳:۵۱:۲۶
باسلام درمورد تاثير انتي بيوتيك وپروبيتيكها بر عوامل بيماريزا مطلب مي خواستم

_________________________________
پاسخ:
حتما، در آینده بر روی سایت می رود.
جواد قانونی
۱۳۸۸-۱۲-۲۳ ۲۱:۱۱:۲۵
سلام من در مورد اثر پربیوتیکها در غاز مقاله می خواستم