موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين معرفی کتاب http://infopoultry.net/vsnf.m,di673w0giaw.html Mon, 27 Jan 2020 10:40:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Mon, 27 Jan 2020 10:40:09 GMT معرفی کتاب 60 مدیریت پایه در تغذیه گاو شیری http://infopoultry.net/vdcbw8b8.rhb88piuur.html ]]> معرفی کتاب Mon, 21 Nov 2016 18:22:27 GMT http://infopoultry.net/vdcbw8b8.rhb88piuur.html تغذیه و منابع غذایی طیور (منابع، ترکیبات و ارزش غذایی خوراک) http://infopoultry.net/vdcc.iqia2bq4ola82.html عنوان کتاب: تغذیه و منابع غذایی طیور (منابع، ترکیبات و ارزش غذایی خوراک) / تالیف: مک نب، ج. ام.، بورمن، کی. ان. / ترجمه: احمد حسن آبادی، سعید خلجی / ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان ]]> معرفی کتاب Tue, 12 Oct 2010 07:12:29 GMT http://infopoultry.net/vdcc.iqia2bq4ola82.html رکوردگیری در گاوهای شیری و گوشتی http://infopoultry.net/vdcf.cdtiw6dejgiaw.html ]]> معرفی کتاب Mon, 05 Mar 2012 12:30:57 GMT http://infopoultry.net/vdcf.cdtiw6dejgiaw.html تغذیه و خوراک دهی طیور ارگانیک http://infopoultry.net/vdcf.xdtiw6de0giaw.html ]]> معرفی کتاب Mon, 06 Feb 2012 07:10:00 GMT http://infopoultry.net/vdcf.xdtiw6de0giaw.html اصول تغذیه دام و طیور http://infopoultry.net/vdcjftevzuqe8.sfu.html عنوان کتاب : اصول تغذیه دام و طیور (جلد اول) / تالیف : دکتر محمود شماع، دکتر هوشنگ ساعدی، دکتر کریم نیکپور تهرانی / ناشر : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ]]> معرفی کتاب Tue, 23 Feb 2010 10:39:05 GMT http://infopoultry.net/vdcjftevzuqe8.sfu.html راهنمای جیبی بیماری های طیور http://infopoultry.net/vdccpeqs.2bqxs8laa2.html ]]> معرفی کتاب Sun, 08 May 2016 04:35:14 GMT http://infopoultry.net/vdccpeqs.2bqxs8laa2.html رکورد گیری در گاو های شیری و گوشتی http://infopoultry.net/vdcevz8z.jh8wxi9bbj.html ]]> معرفی کتاب Wed, 17 Jan 2018 05:08:06 GMT http://infopoultry.net/vdcevz8z.jh8wxi9bbj.html پرورش مرغ مادر گوشتی http://infopoultry.net/vdcj.yexfuqemosfzu.html عنوان کتاب : پرورش مرغ مادر گوشتی / مولف : استیونلیسون / ترجمه : جواد پوررضا / ناشر : دانشگاه صنعتی اصفهان ]]> معرفی کتاب Tue, 31 May 2011 12:05:16 GMT http://infopoultry.net/vdcj.yexfuqemosfzu.html فیزیولوژی پرندگان http://infopoultry.net/vdcg.y9wrak9ytpr4a.html عنوان کتاب: فیزیولوژی پرندگان / تالیف: پی.دی.استورکی / ترجمه: ددکتر محمود رضا پناهی دهقان و ... / ناشر: زیبا ]]> معرفی کتاب Sun, 20 Feb 2011 06:21:37 GMT http://infopoultry.net/vdcg.y9wrak9ytpr4a.html دنیای کبوتر http://infopoultry.net/vdccm0qs.2bqxs8laa2.html ]]> معرفی کتاب Mon, 08 Feb 2016 06:58:22 GMT http://infopoultry.net/vdccm0qs.2bqxs8laa2.html