موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين مرغ مادر http://infopoultry.net/vsnf.0,di673wmgiaw.html Mon, 22 Jul 2019 22:35:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Mon, 22 Jul 2019 22:35:17 GMT مرغ مادر 60 اثر افزايش تعداد دفعات خوراك دهي بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcc.sqpa2bq4mla82.html ]]> مرغ مادر Fri, 23 Mar 2012 11:26:26 GMT http://infopoultry.net/vdcc.sqpa2bq4mla82.html بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر http://infopoultry.net/vdcf.1d1iw6dmmgiaw.html نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ]]> مرغ مادر Mon, 01 Sep 2014 06:51:10 GMT http://infopoultry.net/vdcf.1d1iw6dmmgiaw.html تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcdnf0f.yt0zs6a22y.html يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي ]]> مرغ مادر Wed, 11 Nov 2015 14:24:01 GMT http://infopoultry.net/vdcdnf0f.yt0zs6a22y.html برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی http://infopoultry.net/vdch.wnwt23n-iftd2.html محمود عباسی ؛ مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو ]]> مرغ مادر Thu, 09 Apr 2015 08:59:01 GMT http://infopoultry.net/vdch.wnwt23n-iftd2.html تعيين فاكتور ابقاي بيكربنات به منظور استفاده در روش اكسيداسيون اسيد آمينه شاخص در مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdci.zavct1a33bc2t.html احمد حسن آبادي ، حسن نصيري مقدم ، حسن كرمانشاهي ، جواد پوررضا ، داگلاس كورور ]]> مرغ مادر Mon, 13 Jan 2014 04:47:41 GMT http://infopoultry.net/vdci.zavct1a33bc2t.html اثرات تزريق اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك در تخم مرغ هاي جوجه كشي بر ريخت شناسي روده و عملكرد جوجه هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdcf.jdtiw6dtxgiaw.html ]]> مرغ مادر Sat, 26 Nov 2011 14:29:09 GMT http://infopoultry.net/vdcf.jdtiw6dtxgiaw.html برآورد ميزان نياز آهن مرغ هاي مادر گوشتي در اواخر دوره توليد با استفاده از مدل هاي غيرخطي http://infopoultry.net/vdcb.5b9urhbw8iupr.html محمود عباسي ، مجتبي زاغري ، مهدي گنج خانلو ]]> مرغ مادر Sat, 06 Jun 2015 16:04:58 GMT http://infopoultry.net/vdcb.5b9urhbw8iupr.html تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه http://infopoultry.net/vdce.78pbjh8vo9bij.html سيد عبداله حسيني ، مجتبي زاغري ، هوشنگ لطف الهيان ، محمود شيوازاد ، حسين مروج ]]> مرغ مادر Wed, 26 Sep 2012 05:39:05 GMT http://infopoultry.net/vdce.78pbjh8vo9bij.html تعيين فاكتور ابقاي بيكربنات به منظور استفاده در روش اكسيداسيون اسيد آمينه شاخص در مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcb.wbwurhbgaiupr.html احمد حسن آبادي ، حسن نصيري مقدم ، حسن كرمانشاهي ، جواد پوررضا ، داگلاس كورور ]]> مرغ مادر Sat, 08 Jun 2013 04:54:48 GMT http://infopoultry.net/vdcb.wbwurhbgaiupr.html صادرات 1577 تن آبزيان غير قابل مصرف بازار داخلي از هرمزگان http://infopoultry.net/vdch.6nit23n-vftd2.html مدير كل دامپزشكي هرمزگان از صادرات يك‌‌هزار و 577 تن آبزيان غير قابل مصرف بازار داخلي به خارج از طريق هرمزگان در شش ماهه اخير خبر داد. ]]> مرغ مادر Tue, 05 Oct 2010 03:58:51 GMT http://infopoultry.net/vdch.6nit23n-vftd2.html