موسسه اطلاعات مرغداری - آخرين عناوين بهداشت و بیماری http://infopoultry.net/vsna.6hnk9gc4o5k14.html Mon, 27 Jan 2020 16:45:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Mon, 27 Jan 2020 16:45:29 GMT بهداشت و بیماری 60 شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین http://infopoultry.net/vdccisqs.2bqs48laa2.html حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) ]]> بهداشت و بیماری Thu, 02 Mar 2017 17:53:25 GMT http://infopoultry.net/vdccisqs.2bqs48laa2.html پاسخ های ایمنی زود هنگام و پیشرفت بیماری زایی برونشیت عفونی پرندگان با پروفایل های حدت متفاوت http://infopoultry.net/vdcb88b8.rhb8wpiuur.html حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) ]]> بهداشت و بیماری Thu, 02 Mar 2017 17:48:43 GMT http://infopoultry.net/vdcb88b8.rhb8wpiuur.html اثر پری بیوتیک تکنو موس بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک http://infopoultry.net/vdca66n6.49n6015kk4.html علی مداحیان . سمیه دوست محمدی ]]> بهداشت و بیماری Mon, 02 Jan 2017 05:34:55 GMT http://infopoultry.net/vdca66n6.49n6015kk4.html ارزیابی کارایی دارچین در کاهش سوء آفلانوکسین بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی http://infopoultry.net/vdcg3z9q.ak9qy4prra.html حسن نظری زاده . سیدمهرداد هاشمیان ]]> بهداشت و بیماری Fri, 11 Nov 2016 04:39:54 GMT http://infopoultry.net/vdcg3z9q.ak9qy4prra.html اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلينوپتيلوليت بر صفات عملکردي، آنزيم هاي کبدي و غلظت ليپيدهاي خون جوجه هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdcgtz9q.ak9qq4prra.html اسماعيلي مينا, هاشمي سيدرضا, داوودي داريوش, جعفري آهنگري يوسف, حسني سعيد, بلندي نيلوفر, شباني اكرم ]]> بهداشت و بیماری Wed, 14 Sep 2016 05:29:51 GMT http://infopoultry.net/vdcgtz9q.ak9qq4prra.html تاثير پودر دارچين، زردچوبه، و ميخک در جيره بر عملکرد، تغييرات ريخت شناسي روده، و وضعيت اکسيداسيون سرم خون جوجه هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdcew78z.jh8zzi9bbj.html سليميان علي محمد, تبعيديان سيدعلي, ايران دوست حسين ]]> بهداشت و بیماری Wed, 14 Sep 2016 05:18:52 GMT http://infopoultry.net/vdcew78z.jh8zzi9bbj.html جستجوی فاکتور های حدت سویه های وروتوکسیژنیک اشریشیا کولای جدا شده از نیمچه های گوشتی شمال شرق ایران http://infopoultry.net/vdcdzn0f.yt0zo6a22y.html ]]> بهداشت و بیماری Sun, 31 Jul 2016 16:23:38 GMT http://infopoultry.net/vdcdzn0f.yt0zo6a22y.html فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان http://infopoultry.net/vdcb99b8.rhbgfpiuur.html ]]> بهداشت و بیماری Sun, 31 Jul 2016 16:19:43 GMT http://infopoultry.net/vdcb99b8.rhbgfpiuur.html جستجوی عفونت کلامیدیائی در گله های بوقلمون ایران http://infopoultry.net/vdcaaon6.49nwe15kk4.html ]]> بهداشت و بیماری Sun, 31 Jul 2016 16:14:39 GMT http://infopoultry.net/vdcaaon6.49nwe15kk4.html ايجاد پلاک توسط سويه V4 ويروس عامل بيماري نيوکاسل بر روي كشت سلولي و بررسي مولكولي با روش واکنش زنجيره پليمراز نسخه برداري معکوس (RT-PCR) http://infopoultry.net/vdcevv8z.jh87vi9bbj.html سبحاني ساناز, مهربان پور محمدجواد ]]> بهداشت و بیماری Sat, 16 Jul 2016 08:28:33 GMT http://infopoultry.net/vdcevv8z.jh87vi9bbj.html