موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين مقالات http://infopoultry.net/vsne.zr8bhk4jx9bij.html Mon, 27 Jan 2020 09:12:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Mon, 27 Jan 2020 09:12:08 GMT مقالات 60 مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش http://infopoultry.net/vdcjz.evuuqetffs.html شروع خوب یک عامل کلیدی در پرورش جوجه های گوشتی به حساب می آید . گرما، تهویه، رطوبت ، نور، بستر ، آّب، خوراک ، واکسیناسیون و تراکم مناسب وهمچنین توجه دقیق به وضعیت جوجه ها در سالن از فاکتورهای مهمی هستند که عملکرد جوجه ها را در پایان دوره تحت تاثیر فرار می دهند . دستیابی به عملکرد مناسب مستلزم تامین شرایط محیطی مطلوب برای جوجه ها می باشد بنابراین مناسب بودن شرایط محیطی فقط با توجه به وضعیت جوجه ها و نه نیاز یا خواسته مرغدار تامین می گردد. در نهایت باید توجه داشت که توصیه های ارائه شده جهت هفته اول پرورش فقط با توجه به نکات علمی و تجارب فراگیر قابل اجرا خواهند بود . ]]> مقالات Sun, 10 Jan 2010 10:34:23 GMT http://infopoultry.net/vdcjz.evuuqetffs.html ده نکته که درباره تخم مرغ باید بدانید و شاید نمی دانستید http://infopoultry.net/vdce.n8pbjh8nf9bij.html ]]> مقالات Thu, 23 Aug 2012 09:40:13 GMT http://infopoultry.net/vdce.n8pbjh8nf9bij.html اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhb5zpiuur.html نويسنده(گان): سهيلا بياتي، سميه سالاري *، احمد طاطار، محسن ساري، خليل ميرزاده، ]]> مقالات Mon, 30 Apr 2018 12:28:12 GMT http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhb5zpiuur.html ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95 http://infopoultry.net/vdcfyjdy.w6d0cagiiw.html فاطمه غلامی1; وحید کریمی1; آرش قلیانچی لنگرودی2; مسعود هاشم زاده3; مهدی وصفی مرندی1 1گروه بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 3گروه تحقیقات و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران ]]> مقالات Sun, 25 Mar 2018 09:52:13 GMT http://infopoultry.net/vdcfyjdy.w6d0cagiiw.html ارزیابی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام سینه‏ ای در بلدرچین http://infopoultry.net/vdcen78z.jh8wfi9bbj.html سیامک علیزاده1; عباس وشکینی2; مهدی رضایی1 1گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران 2گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ]]> مقالات Mon, 08 Jan 2018 13:19:30 GMT http://infopoultry.net/vdcen78z.jh8wfi9bbj.html مطالعه اثر پوششی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر میزان رشد میکروبی، فساد پروتئولیتیک، اکسیداسیون چربیها و تغییرات حسی فیله های مرغ در طی نگهدار http://infopoultry.net/vdcgxt9q.ak9x74prra.html اشکان جبلی جوان1; معصومه مسلمی2; شقایق مسلمی راد3; سهیل سلیمانپور4 1گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 2مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران 3گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران 4گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران ]]> مقالات Sun, 25 Mar 2018 09:55:54 GMT http://infopoultry.net/vdcgxt9q.ak9x74prra.html بررسي تطبيقي جوجه اُردك شمس و جوجه اُردك زشت آندرسن با تكيه بر فرآيندِ فرديت http://infopoultry.net/vdcc4pqs.2bqim8laa2.html نويسنده(گان): رامين صادقي نژاد *، ]]> مقالات Mon, 30 Apr 2018 12:30:20 GMT http://infopoultry.net/vdcc4pqs.2bqim8laa2.html آزمايش دي.ان.اي پرندگان زمينه‌اي براي كاهش سوانح هوايي است http://infopoultry.net/vdcgru9t4ak9x.pra.html وزارت زمين، زيرساخت و ترابري ژاپن معتقد است كه آزمايش بر روي دي.ان.اي پرندگان در نزديكي فرودگاهها، زمينه‌اي براي كاهش سوانح هوايي است. ]]> مقالات Thu, 25 Mar 2010 20:46:05 GMT http://infopoultry.net/vdcgru9t4ak9x.pra.html مروری جامع بر سندرم تنفسی خاورمیانه http://infopoultry.net/vdch.wnwt23nxmftd2.html دکتر آرش قلیانچی لنگرودی , دکتر حمیده نجفی , استادیار گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران , دستیار تخصصی ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ]]> مقالات Tue, 02 Sep 2014 16:48:22 GMT http://infopoultry.net/vdch.wnwt23nxmftd2.html برآورد كارايي تكنيكي واحدهاي نيمه مكانيزه پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان: رهيافت مرزتصادفي http://infopoultry.net/vdcb.sb9urhb9ziupr.html علي دريجاني ]]> مقالات Sat, 08 Aug 2015 13:57:11 GMT http://infopoultry.net/vdcb.sb9urhb9ziupr.html