موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين مقالات http://infopoultry.net/vsne.zr8bhk4jx9bij.html Fri, 22 Nov 2019 17:45:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Fri, 22 Nov 2019 17:45:52 GMT مقالات 60 مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش http://infopoultry.net/vdcjz.evuuqetffs.html شروع خوب یک عامل کلیدی در پرورش جوجه های گوشتی به حساب می آید . گرما، تهویه، رطوبت ، نور، بستر ، آّب، خوراک ، واکسیناسیون و تراکم مناسب وهمچنین توجه دقیق به وضعیت جوجه ها در سالن از فاکتورهای مهمی هستند که عملکرد جوجه ها را در پایان دوره تحت تاثیر فرار می دهند . دستیابی به عملکرد مناسب مستلزم تامین شرایط محیطی مطلوب برای جوجه ها می باشد بنابراین مناسب بودن شرایط محیطی فقط با توجه به وضعیت جوجه ها و نه نیاز یا خواسته مرغدار تامین می گردد. در نهایت باید توجه داشت که توصیه های ارائه شده جهت هفته اول پرورش فقط با توجه به نکات علمی و تجارب فراگیر قابل اجرا خواهند بود . ]]> مقالات Sun, 10 Jan 2010 10:34:23 GMT http://infopoultry.net/vdcjz.evuuqetffs.html ملاس چغندر يا نيشكر ؟ http://infopoultry.net/vdcj.hemfuqev8sfzu.html ]]> مقالات Wed, 25 Jul 2012 06:08:51 GMT http://infopoultry.net/vdcj.hemfuqev8sfzu.html ده نکته که درباره تخم مرغ باید بدانید و شاید نمی دانستید http://infopoultry.net/vdce.n8pbjh8nf9bij.html ]]> مقالات Thu, 23 Aug 2012 09:40:13 GMT http://infopoultry.net/vdce.n8pbjh8nf9bij.html برآورد كارايي تكنيكي واحدهاي نيمه مكانيزه پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان: رهيافت مرزتصادفي http://infopoultry.net/vdcb.sb9urhb9ziupr.html علي دريجاني ]]> مقالات Sat, 08 Aug 2015 13:57:11 GMT http://infopoultry.net/vdcb.sb9urhb9ziupr.html اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhb5zpiuur.html نويسنده(گان): سهيلا بياتي، سميه سالاري *، احمد طاطار، محسن ساري، خليل ميرزاده، ]]> مقالات Mon, 30 Apr 2018 12:28:12 GMT http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhb5zpiuur.html ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و حسي برگر توليد شده با نسبت هاي متفاوت گوشت مرغ و ماهي (كيلكا) http://infopoultry.net/vdcd.o0n2yt0fja26y.html يزدان مرادي، مجيد مصدق ، مريم فهيم دانش ]]> مقالات Sat, 15 Mar 2014 11:35:28 GMT http://infopoultry.net/vdcd.o0n2yt0fja26y.html اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته جو بر مورفولوژی و جمعیت باکتریایی روده جوجه های گوشتی http://infopoultry.net/vdcb5sb8.rhb8fpiuur.html مهدی افرا1؛ بهمن نویدشاد 1؛ مسعود ادیب مرادی2؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق1؛ نعمت هدایت ایوریق1 1گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 2گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران ]]> مقالات Fri, 20 Oct 2017 08:46:01 GMT http://infopoultry.net/vdcb5sb8.rhb8fpiuur.html بررسي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني هاي مرغ گوشتي مطالعه موردي استان خراسان جنوبي http://infopoultry.net/vdcj.teafuqem8sfzu.html حسن علیپور، مژگان كمیلی، حامد چهار سوقي امين ]]> مقالات Sat, 16 Feb 2013 12:16:03 GMT http://infopoultry.net/vdcj.teafuqem8sfzu.html ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95 http://infopoultry.net/vdcfyjdy.w6d0cagiiw.html فاطمه غلامی1; وحید کریمی1; آرش قلیانچی لنگرودی2; مسعود هاشم زاده3; مهدی وصفی مرندی1 1گروه بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 3گروه تحقیقات و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران ]]> مقالات Sun, 25 Mar 2018 09:52:13 GMT http://infopoultry.net/vdcfyjdy.w6d0cagiiw.html تأثیر پیش فرآوری آنزیمی بر محتوای فیتات در ذرت یا کنجاله سویا تحت شرایط آزمایشگاهی http://infopoultry.net/vdcdnn0f.yt0fo6a22y.html زهرا سادات رحیمی1; مهرداد مدیرصانعی1; بهزاد منصوری1; محمد رضائیان2; محسن فرخوی3; ژیلا هنرزاد3 1گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 3گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران ]]> مقالات Sat, 23 Dec 2017 04:40:13 GMT http://infopoultry.net/vdcdnn0f.yt0fo6a22y.html