عرضه كننده مرغ فاسد در قزوين به 5 ماه حبس محكوم شد

خبرگزاری ايرنا , 15 ارديبهشت 1395 ساعت 15:17

رييس اداره دامپزشكي قزوين گفت: عرضه كننده مرغ فاسد در اين شهرستان به 5 ماه حبس و يك سال محروميت از اشتغال در زمينه عرضه فرآورده هاي خام دامي محكوم شد.


عيسي غياث يزدي افزود: طي بازديدهاي مستمر انجام شده توسط بازرسان نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي اداره دامپزشكي قزوين، واحد متخلف ياد شده مورد شناسايي قرار گرفت.
وي اظهار كرد: از اين واحد موارد متعدد تخلف از جمله عرضه مرغ تاريخ گذشته، شرايط نامناسب بهداشتي، رعايت نكردن شرايط مناسب نگهداري فرآورده هاي منجمد و تازه مشاهده و با توجه به تذكرهاي متعدد، همچنان اصرار به تخلف از اين واحد عرضه كننده مشاهده شد.
غياث يزدي اضافه كرد: پرونده واحد متخلف در نهايت به مراجع قضايي استان قزوين ارسال شد.
به گفته وي، با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي اداره دامپزشكي شهرستان قزوين حكم دادگاه در ارتباط با عرضه كننده مرغ فاسد سرانجام منجر به صدور راي از سوي مراجع قضائي شد.
غياث يزدي در پايان ضمن قدرداني از همكاري مناسب دستگاه قضائي با اداره دامپزشكي، ابراز اميدواري كرد با رعايت موازين بهداشتي و قوانين دامپزشكي از سوي متصديان مراكز عرضه فرآورده هاي خام دامي، موارد تخلف و ارجاع پرونده به دادگاه ها كاهش يابد.


کد مطلب: 10600

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcgz39q.ak9zz4prra.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net