معدوم سازي هزار و 400 كيلوگرم فرآورده تاريخ مصرف گذشته در فاروج

خبرگزاری ايرنا , 6 ارديبهشت 1395 ساعت 12:45

رئيس شبكه دامپزشكي فاروج گفت:هزار و 400 كيلوگرم بال و پاچين مرغ تاريخ گذشته كه از يك واحد توليد كننده فرآورده هاي گوشتي كشف و ضبط شده بود، با حكم دادستان شهرستان فاروج معدوم شد.


دكتر احمد محمدي در تشريح جزئيات اين خبر گفت: هجدهم اسفندماه 94 بازرسان گروه نظارت دامپزشكي كه به طور مستمر و بعضا نامحسوس از مراكز توليد و عرضه فرآورده هاي خام دامي بازديد به عمل مي آورند و در بازرسي هاي خود مقدار 1400 كيلوگرم بال و پاچين تاريخ منقضي مرغ مشاهده كردند كه مقرر شد تا دستور نهايي دادستان براي تعيين تكليف محموله، ضبط موقت شود.
وي افزود: براساس حكم دادستاني اين محموله در محل ديگ پخت كشتارگاه طيور شيروان تخليه و معدوم شد.
وي خاطرنشان كرد: سامانه پاسخگويي مردمي و شبانه روزي 1512 نيز آماده شنيدن ديدگاه ها، انتقادات، پيشنهادها و گزارش تخلف هاي احتمالي در حوزه دامپزشكي است.
شهرستان فاروج 140 هزار راس با احتساب دام عشاير و 3500 رأس دام سنگين صنعتي و روستايي دام دارد. اين شهرستان همچنين داراي دو مركز توليدي و بسته بندي فرآورده هاي خام دامي است.


کد مطلب: 10574

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcgtn9q.ak9zu4prra.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net