نمایشگاه های خارجی 2011 - 2012

29 مرداد 1390 ساعت 13:32
نمایشگاه های خارجی 2011 - 2012

عنوان تاریخ محل برگزاری وب سایت
بیستمین نمايشگاه بين المللي مواد غذايي مسكو- روسيه (WorldFood) 13-16 Sep 2011 روسیه 21912766
نمايشگاه بين المللي مواد غذايي آنوگا – آلمان 8-12 Oct 2011 آلمان www.iranianfair.com
کد مطلب: 5235

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcg.w9nrak9xnpr4a.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net