نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پارما (CIBUS)

29 خرداد 1389 ساعت 11:46

ایتالیا - می 2010نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پارما CIBUS
ایتالیا - می 2010

وب سایت  :  www.fiereparma.it


کد مطلب: 1464

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcg.39qrak9ttpr4a.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net