بازگشت چوب پا به آب بندهای کشاورزی

خبرگزاری مهر , 7 تير 1396 ساعت 13:07

با وجود بارندگی های مناسب سال جاری و بازگشت آب به رودخانه ها،چوب پابه آب بندهای کشاورزی بازگشت. چوب پا یکی از انواع پرندگان مهاجر است.کد مطلب: 11293

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vglexw8z.jh8zojrbbz9ij.2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net