آنالیز ماده وراثتی استخراج شده از منابع مختلف روغن: مشکلات و راه حل

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران , 2 دی 1396 ساعت 7:55

پرویز شایان1; غزال نعمتی2; ابولفضل کامکار3; بریگیته اکرت4; افشین آخوندزاده بستی3; نگین نوری3; ایرج اشرافی تمای5
1گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران-تهران-ایران
2گروه مواد غذایی دانشگده دامپزشکی دانشگاه تهران- تهران-ایران
3گروه مواد غذایی دانشگده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران-ایران
4موسسه تحقیقاتی انتقال سامانه های زیست مولکولی-تهران-ایران
5گروه میکروبیولوژی، دانشگده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران-ایران


زمینه مطالعه: یکی از جنبه های اصلی ردیابی مواد غذایی در جهت آزمایشات اعتبار سنجی آنها شناسایی و تعریف روش های عملی جهت شناسایی منشا ماده غذای می باشد. هدف: هدف از مطالعه حاضر، پیدا کردن یک روش مبتنی بر DNA برای احراز هویت و قابلیت ردیابی از مواد غذایی است که از اهمیت زیادی در مدیریت بهداشت و درمان برخوردار می باشند. روش کار: در این مطالعه 4 روش مختلف جهت استخراج DNA خالص از تعدادی روغن خوراکی شامل روغن زیتون ،آفتابگردان، کانولا، و سویا برای بهبود ردیابی این روغن ها بررسی گردید. DNA استخراج شده به روش PCR با استفاده از پرایمر عمومی واقع شده در ناحیه ژن 18S rRNA/5.8S rRNA انجام شد. روش استخراج بر اساس اتصال DNA به لایه ی سیلیکایی موجود در ستون ها و یا اتصال به رزین بنا شده بود. نتایج: نتایج به دست آمده از روش اول نشان داد فقظ DNA استخراج شده از روغن زیتون توانایی تکثیر را داشت. در روش دوم با استفاده از محلول PBS و بدنبال آن ایجاد رسوب با ایزو پروپانول تکثیر DNA از روغن های آفتابگردان، کانولا خام و روغن زیتون با موفقیت انجام شد. برای حذف موثر تر ناخالصی ها روش دو با کلروفرم و رزین و رسوب دهی با ایزوپروپانول بعنوان روش سوم مورد استفاده قرار گرفت. خوشبختانه با این روش DNA های استخراج شده ازتمامی نمونه های روغن با موفقیت تکثیر شدند. برای حذف اثرات سوء کلرفرم روش چهارم با استفاده ی مستقیم از بافر لیز کننده و بافر اتصال طراحی شد. با این روش DNA های استخراج شده ازتمامی نمونه های روغن با موفقیت تکثیر شدند. نتیجه گیری نهایی: بر اساس یافته های ما، مشکل عمده DNA استخراج شده از روغن ها، باقی ماندن مهار کننده های آنزیم های مختلف از قبیل DNA پلیمراز می باشدکه این مشکل با استفاده از روش های ارائه شده 3 و 4 قابل حل می باشد. است. تقلبات مواد غذایی، ماده وراثتی ژنومی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، سویا، روغن های گیاهی


کد مطلب: 11947

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcbz9b8.rhb8apiuur.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net