موسسه اطلاعات مرغداری 10 خرداد 1390 ساعت 15:35 http://infopoultry.net/vdcj.yexfuqemosfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : پرورش مرغ مادر گوشتی -------------------------------------------------- عنوان کتاب : پرورش مرغ مادر گوشتی / مولف : استیونلیسون / ترجمه : جواد پوررضا / ناشر : دانشگاه صنعتی اصفهان متن : عنوان کتاب : پرورش مرغ مادر گوشتی مولف : استیونلیسون ترجمه : جواد پوررضا ناشر : دانشگاه صنعتی اصفهانتاریخ اولین چاپ : 1387چاپ آخر : چاپ سوم-1387قطع : وزیریتعداد صفحه : 359شابک : 9789646029949فهرست موارد کتاب :فصل ١ توسعه صنعتى، ژنتيك و برنام ههاى اصلاح نژادىفصل ٢ توليد مثلفصل ٣ نوردهىفصل ۴ مديريت بهداشتفصل ۵ تغذيه و خورا كدهىفصل ۶ آنترل شرايط محيطىفصل ٧ پرورش جوجه و مديريت نيمچ هها و خروس هاى جوان در حال رشدفصل ٨ مديريت پرندگان مادر بالغ