موسسه اطلاعات مرغداری 17 مرداد 1389 ساعت 8:18 http://infopoultry.net/vdch.-nzt23nwvftd2.html -------------------------------------------------- مدير عامل اتحاديه مرغداران ميهن: عنوان : تخم مرغ گران نيست؛ قيمت به تعادل رسيده است -------------------------------------------------- در حالي كه قيمت تخم مرغ طي سه روز اخير افزايش يافته است، مدير عامل اتحاديه مرغداران ميهن قيمت را منطقي مي‌داند. متن : هدايت اصغري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد دليل افزايش قيمت تخم مرغ در بازار گفت: تركيه صادركننده تخم مرغ به عراق است كه اخيرا قيمت خود را افزايش داده و اين مسئله در قيمت بازار كشور ما هم تأثير گذاشته است.مدير عامل اتحاديه مرغداران ميهن گفت: البته افزايش مصرف در آستانه ماه رمضان هم دليل ديگر افزايش قيمت تخم مرغ است.وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين افزايش يك باره طي دو سه روز اخير پيش آمده، گفت: مشكل اينجاست كه به دليل ضعف در مديريت بازار، در بسياري موارد عرضه و تقاضا قيمت را مشخص نمي كند، كنترل توليد و نظارت بايد توسط تشكل هاي مربوط صورت گيرد.وي همچنين گفت: پايين بودن چند ماهه قيمت تخم مرغ آنهم زير قيمت تمام شده باعث شد كه جوجه ريزي مرغهاي تخمگذار كم شود و امروز آثار آن به صورت افزايش قيمت ظاهر شده است.اصغري با بيان اينكه قيمت كنوني تخم مرغ بالا نيست، گفت: هم اكنون قيمت فروش هر كيلوگرم تخم مرغ در درب مرغداري يك هزار و 200 تا يك هزار و 250 تومان است.وي افزود: هشت ماه است صنعت تخم مرغ ضرر مي دهد و امروز به قيمت تعادل رسيده است.مدير عامل اتحاديه مرغداران ميهن گفت: اگر قيمت تخم مرغ در طول سال هر كيلوگرم يك هزار و 300 تا يك هزار و 400 تومان باشد، منصفانه است.وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا برنامه اي براي كنترل قيمت در ماه رمضان نداريد، گفت: قيمت موجود براي تخم مرغ گران نيست.گزارش خبرنگار ما از سطح شهر حاكي است، قيمت تخم مرغ در سطح شهر هر شانه اي 3هزار و 500 تومان است در حالي كه 3روز پيش به قيمت2هزار و 500 تا 2هزار و 700 تومان عرضه مي شد.يك فروشنده در همين رابطه به خبرنگار فارس گفت: يك كارتن تخم مرغ را امروز 20 هزار و 500 تومان خريدم در حالي كه روز چهارشنبه به قيمت 12 هزار و 500 تومان خريده بودم و اين افزايش حدود 65 درصدي غير منصفانه است.