موسسه اطلاعات مرغداری 26 دی 1389 ساعت 12:15 http://infopoultry.net/vdcg.39wrak9uypr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : گزارش رسمي تغيير قيمت 44 كالا يك ماه پس از هدفمندي يارانه‌ها -------------------------------------------------- بررسي تغيير قيمت 44 قلم كالاي خوراكي در سطح شهر تهران در چهارمين هفته اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‎ها نشان مي‌دهد كه قيمت برخي كالاهاي اساسي از جمله حبوبات، مرغ، شكر و روغن كاهش داشته و قيمت لبنيات، گوشت قرمز و چاي تغييري نكرده است. متن : به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حالي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها برخي نگران افزايش شديد و جهشي قيمتها بودند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نه‎تنها اين افزايش صورت نگرفته بلكه در بسياري از محصولات استراتژيك قيمت‌ها كاهش يافته است.بررسي قيمت 44 قلم كالاي خوراكي در شهر تهران در گزارش رسمي بانك مركزي يك ماه پس از آغاز هدفمندي يارانه ها نشان مي‌دهد كه در هفته منتهي به 24 دي ماه قيمت 7 قلم كالا كاهش، 21 قلم افزايش جزئي و 15 قلم كالا بدون تغيير بوده است.بر اساس اين گزارش يك كيلوگرم برنج وارداتي غيرتايلندي به قيمت 2113 تومان (1.2 درصد افزايش)، برنج داخلي درجه يك 3121 تومان (1 درصد افزايش) و برنج داخلي درجه دو هر كيلوگرم 1977 تومان (1.4 درصد افزايش) عرضه شد.براساس آمارهاي بانك مركزي قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي با استخوان در هفته گذشته 17 هزار و 253 تومان (بدون تغيير) و گوشت گاو و گوساله بي‌استخوان 11 هزار و 822 تومان (بدون تغيير) بوده است.براساس اين گزارش، گوشت مرغ به قيمت 3042 تومان (2.3 درصد كاهش) بوده است. اين در حالي است كه گوشت مرغ در ميادين تره‎بار 2800 تا 2850 تومان عرضه مي شد.* شكر ارزان شدبراساس اين گزارش هر كيلوگرم قند به قيمت يك‌هزار و 406 تومان (0.4 درصد افزاهش) و شكر 1165 تومان (0.7 درصد كاهش) فروخته شد.در اين هفته همچنين چاي خارجي هر بسته 500 گرمي به قيمت 5289 (بدون تغيير) عرضه شد.* حبوبات در مدار ارزانيدر اين هفته قيمت نخود، عدس، لوبيا چيتي، لوبيا سفيد و لوبيا قرمز ثابت بود و بهاي لپه نخود معادل 2 دهم درصد و لوبيا چشم‌بلبلي نيز 2 دهم درصد كاهش داشت به طوري كه نخود 2124 تومان، لپه نخود 2238 تومان، عدس 2298 ، لوبيا چيتي 2543، لوبيا چشم‌بلبلي 2557، لوبيا سفيد 2206 و لوبيا قرمز 2787 تومان در هر كيلو عرضه شد.* ميوه 3.5 درصد گران شددر هفته گذشته در گروه ميوه‌هاي تازه، قيمت هر كيلوگرم سيب قرمز 1882 تومان، سيب زرد 1676، پرتقال درجه يك 1675، پرتقال درجه دو 1022 تومان، نارنگي 1262، ليموشيرين 1097، انار 2272، انگور 1658و هندوانه 854 تومان عرضه شد.بنابراين گزارش، در هفته گذشته قيمت تمامي ميوه ها به‎جز انار افزايش يافته است.نكته قابل توجه در اين قيمت‌ها اين است كه با توجه به نظر مسئولين طي چند هفته گذشته بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت سوخت تأثير بارزي در افزايش قيمت ميوه نداشته است.*گوجه فرنگي 3.9 درصد ارزان شددر گروه‌ سبز‌ي‎هاي تازه قيمت گوجه‌فرنگي بعد از چندين هفته ركوردداري بار ديگر با 3.9 درصد كاهش به 1174 تومان رسيد اما اين قيمت در ميادين تره بار 750 تا 850 تومان بوده است.در ساير اقلام اين گروه خيار 1265 تومان ( 2.1 درصد افزايش)، بادمجان 1285تومان ( 13.3 درصد افزايش)، كدو سبز 931 تومان ( 9.1 درصد افزايش)، سيب‌زميني 736 تومان ( 1.7 درصد افزايش)، پياز 840 تومان (1.6 درصد افزايش)، لوبيا سبز 1854 تومان (36.5 درصد افزايش) و سبزي برگي 700 تومان (6.9 درصد افزايش) عرضه شده است.* كاهش قيمت روغن‌نباتيبراساس اين گزارش، قيمت هر حلب 5 كيلوگرمي روغن نباتي جامد 10 هزار و 409 تومان (0.2 درصد كاهش) بوده است و روغن نباتي مايع هر ليتر 1959 تومان بود كه نسبت به هفته گذشته 0.2 درصد افزايش داشته است.* ثبات قيمت لبنياتبه گزارش فارس، در حوزه لبنيات بهاي همه محصولات اين گروه در هفته گذشته ثابت بوده و تغييري نكرده است. همچنين قيمت شانه تخم‌مرغ (2كيلوگرم) 3403 تومان عرضه شد كه 0.4 درصد نسبت به هفته گذشته رشد داشته است.