موسسه اطلاعات مرغداری 7 تير 1396 ساعت 13:07 http://infopoultry.net/vglexw8z.jh8zojrbbz9ij.2.html -------------------------------------------------- عنوان : بازگشت چوب پا به آب بندهای کشاورزی -------------------------------------------------- با وجود بارندگی های مناسب سال جاری و بازگشت آب به رودخانه ها،چوب پابه آب بندهای کشاورزی بازگشت. چوب پا یکی از انواع پرندگان مهاجر است. متن :