موسسه اطلاعات مرغداری 7 مهر 1392 ساعت 13:52 http://infopoultry.net/vdcf.ydciw6dv1giaw.html -------------------------------------------------- عنوان : تعيين عوامل موثر بر بازاريابي محصولات شناسنامه دار (مطالعه موردي: تخم مرغ نشان دار شهر تهران) -------------------------------------------------- ايمان رادي پور ، ولي بريم نژاد متن : مي­توان گفت تخم مرغ يكي از منابع مهم تامين پروتئين در سبد كالايي مصرف كنندگان مي­باشد. با اين نگاه مصرف تخم مرغ بهداشتي و داراي كيفيت براي جامعه بيشتر اهميت پيدا مي­نمايد. تخم مرغ شناسنامه دار به عنوان كالايي كه داراي هويت و نشان يا برچسب حاوي اطلاعات توليد كننده، محل توليد، تاريخ توليد، تاريخ مصرف، اطلاعات تركيبات غذايي و . . . بوده و از دسته محصولات بهداشتي و داراي كيفيت محسوب مي­شود. اين مطالعه سعي دارد تا با جمع آوري داده­ها از نوع سري زماني مقطعي و انجام مطالعات كتابخانه­اي، پيمايشي و مصاحبه حضوري و مراجعه به نهادهاي ذيربط و سايت­ها و نشريات معتبر اقتصاد كشاورزي نسبت به بكارگيري در مدل مورد نظر اقدام نمايد. پس از مطالعات و بررسي به عمل آمده كانال­هاي بازار رساني براي محصول تخم مرغ شناسنامه دار بررسي شده و مسير غالب بازاريابي مشخص گرديد. سپس از طريق الگوي اضافه بهاء حاشيه بازاريابي مبادرت به برآورد متغيرها در دو نوبت صورت گرفت. نتايج حاصله حاكي از پذيرش يكي از فروض تحقيق و موثر بودن قيمت خرده فروشي بر حاشيه كل بازاريابي محصول تخم مرغ شناسنامه دار بود. ضمنا به دليل معني دار شدن متغير هزينه حمل و نقل، اين متغير نيز موثر بر حاشيه بازاريابي تشخيص داده شد. پيشنهاد اعطاء يارانه به توليد كنندگان اين كالا جهت ترغيب به افزايش توليد و تعديل قيمت، افزايش تبليغات عمومي به منظور تشويق مصرف كنندگان به تهيه تخم مرغ بهداشتي و داراي كيفيت، اطلاع رساني و آگاهي بخشي صحيح و وسيع ، فراهم سازي و به كارگيري شيوه­هاي نوين خريد و فروش در جهت منطقي سازي حاشيه بازاريابي با رويكرد تجارت الكترونيك از سوي نهادها و دستگاه­هاي ذيربط و ذيصلاح با نگاه بخش خصوصي و همچنين مهيا نمودن شرايط خريدهاي مدت دار و اعتباري از طريق ارائه تسهيلات و اعتبار به خريداران و خرده فروشان و يا توليد كنندگان شناسايي شده به منظور صرف اين نوع اعتبارات در جهت فروش مناسب­تر و متعاقبا تضمين برگشت سرمايه توليد كننده حاصل از اعتبارسنجي دقيق در اين پژوهش مطرح گرديده است. کليدواژگان: بازاريابي، تخم مرغ شناسنامه دار، الگوي اضافه بهاء، قيمت خرده فروشي، مسير بازاريابي