موسسه اطلاعات مرغداری 30 آذر 1392 ساعت 13:15 http://infopoultry.net/vdcf.tdciw6dcmgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : حضور تلاونگ در سمینار کارآفرینی در صنایع غذایی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران -------------------------------------------------- متن : سمینار کارآفرینی در صنایع غذایی با همکاری انجمن علمی دانشکده کارآفرین دانشگاه تهران در تاریخ 1392/09/27 در مکان این دانشکده برگزار شد .ضمن جلسه در خصوص شناسائی فرصت های کارآفرینی و تحلیل محیط های کسب و کار توسط سخنرانان و مسئولین سمینار مطالب مورد بررسی قرار گرفت .همچنین با حضور کارآفرینان برتر دعوت شده از جمله آقای مهدی معصومی اصفهانی انتقال تجارب پیرامون نوآوری و برندینگ و بسته بندی محصولات شرکت تلاونگ با استقبال خوب شرکت کنندگان مورد بهره برداری حضار قرار گرفت .