موسسه اطلاعات مرغداری 8 اسفند 1388 ساعت 9:48 http://infopoultry.net/vdcebe8zijh8p.9bj.html -------------------------------------------------- رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان شوشتر خبر داد؛ عنوان : آغاز مبارزه با فروش تخم‌مرغ‌هاي بدون نشان و تاريخ انقضا در شوشتر -------------------------------------------------- رئيس اداره دامپزشكي شهرستان شوشتر از مبارزه با فروش تخم مرغ‌هاي بدون نشان و تاريخ توليد و انقضا در سطح شهرستان شوشتر خبر داد. متن : احمدعلي معيني دیروز در گفتگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار داشت: فروش تخم مرغ‌هاي بدون نشان در سطح شهرستان شوشتر سبب مي‌شود تا تاريخ توليد و انقضاي اين تخم مرغ‌ها مشخص نباشد و اين امر مي‌تواند سبب فروش تخم مرغ‌هاي تاريخ مصرف گذشته در سطح شهرستان شود و خود سبب مسموميت مردم گردد كه به اين دليل با اين امر بايد برخورد كرد.وي با اشاره به روش هاي مبارزه با فروش اين نوع تخم مرغ‌ها در سطح شهرستان‌ها گفت: بايد در مبادي ورودي استان و شهرستان‌ها از ورود اين تخم مرغ‌ها در سطح شهرستان‌ها جلوگيري شود و در اين باره نيازمند نظارت زيادي در استان هستيم.معيني با اشاره به برخي زيان‌هايي كه فروش اين نوع تخم مرغ‌ها در سطح شهرستان‌ها دارد، گفت: فروش اين نوع تخم مرغ‌ها در سطح شهرستان‌ها علاوه بر مسموميت مي‌تواند امنيت غذايي را در شهرها از بين برد و بيماري‌هايي نيز ايجاد كند كه به اين دليل مقابله با اين امر در دستور كار قرار گرفته است.رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان شوشتر با تاكيد بر روش‌هاي ديگر براي مقابله با فروش اين نوع تخم مرغ‌ها در سطح شهرستان‌ها گفت: نظارت بايد در محل كارخانه‌هاي توليدي در استان‌هاي مبدا انجام شود و به اين دليل بايد كوشيد تا نظارت بر اين امر در مبدا توليد افزايش يابد.معيني خاطرنشان كرد: در اجراي اين طرح نظارت مركز بهداشت نيز در سطح شهرستان‌ها از نيازهاي اصلي است كه بايد با اداره دامپزشكي همراه و همگام شود.