موسسه اطلاعات مرغداری 5 مرداد 1390 ساعت 9:04 http://infopoultry.net/vdce.w8nbjh87p9bij.html -------------------------------------------------- مديرعامل بانك كشاورزي: عنوان : سهم 160ميليارد توماني بخش كشاورزي از منابع هدفمندي يارانه‌ها -------------------------------------------------- مديرعامل بانك كشاورزي از تخصيص 1600 ميليارد ريال منابع هدفمندي يارانه‌ها براي كشاورزان توسط اين بانك خبر داد. متن : هدفمندي يارانه ها گفت: يك بخش از منابع اجراي طرح هدفمندي يارانه ها جهت حمايت از توليد در بخش كشاورزي اختصاص يافته و در اين زمينه هزار و 600 ميليارد ريال توسط دولت در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته تا تسهيلات يارانه دار به كشاورزان پرداخت شود.مديرعامل بانك كشاورزي تاكيد كرد: اين منابع در پايان سال گذشته به حساب بانك كشاورزي واريز شد و تسهيلات بر اساس برنامه ريزي و اولويت بندي وزارت جهاد كشاورزي كه به تصويب ستاد هدفمندي يارانه ها رسيده، پرداخت مي شود.طالبي گفت: طرح هاي گلخانه و پرورش قارچ، شناورهاي صيادي براي يارانه سوخت شناور، طرح دانه طيور، طرح جامع كشاورزي، كشاورزي حفاظتي و پمپ هاي ديزلي از اولويت هاي اعلام شده وزارت جهاد كشاورزي براي پرداخت تسهيلات يارانه دار هستند.وي گفت: به دليل اينكه اعتبار هدفمندي يارانه ها براي بهينه سازي مصرف سوخت اختصاص مي يابد، طرح هاي آب و خاك در قسمت ديگر برنامه جداگانه اي دارد كه تسهيلات آن نيز به صورت ارزان پرداخت مي شود.مديرعامل بانك كشاورزي افزود: تا پايان تيرماه سال جاري افزون بر هزار و 200 ميليارد ريال تسهيلات يارانه دار به بخش هاي ياد شده با اولويت پرداخت شد و اين تسهيلات با توجه به يارانه دولتي به نرخ 4 درصد براي كشاورز پرداخت مي شود و بقيه سود تا 14 درصد توسط دولت تأمين مي شود.طالبي تاكيد كرد: مبلغ هزار و 600 ميليارد ريال درآمد هدفمندي با تلفيق منابع داخلي بانك امكان ايجاد بيش از 5 هزار ميليارد ريال براي بخش كشاورزي فراهم مي كند كه براي مرحله اول اجراي هدفمندي يارانه ها و حمايت از توليد بخش كشاورزي اختصاص مي يابد.وي در مورد بيشتر تسهيلات پرداخت شده گفت: بيشتر اين تسهيلات در حوزه دام و طيور به مبلغ حدود 500 ميليارد ريال اختصاص مي يابد. سپس اعتبار براي خريد سوخت سهم قابل توجهي داشته و در مرحله بعدي اعتبار تأمين سوخت و گلخانه و قارچ از اين منابع برخوردار مي شود.مديرعامل بانك كشاورزي در مورد بودجه سال 90 و تسهيلات آبياري تحت فشار گفت: موضوع آبياري مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و تسهيلات يارانه دار براي اين بخش به كشاورزان پرداخت مي شود كه در 3 ماه نخست سال جاري در بخش آب و خاك 615 ميليارد ريال تسهيلات ارزان پرداخت شد.وي گفت: 50 درصد تسهيلات پرداخت شده براي احداث سامانه نوين آبياري تحت فشار پرداخت شده است.طالبي با اشاره به قانون بودجه 90 گفت: در اين قانون پيش بيني شده، 85 درصد تسهيلات براي اجراي آبياري توسط دولت و 15 درصد توسط بهره بردار و در مناطق محروم سهم كشاورز را هم دولت تامين مي كند كه در جهت مديريت آب و خاك و اجراي آبياري تحت فشار و آماده سازي زمين، احداث استخر، دستگاه پمپاژ آب، خطوط انتقال، كانال هاي روباز و لوله گذاري، زهكشي، احداث سد و آب بندان كشاورزي و جمع آوري و تسويه و توزيع آب و تسطيح و يكپارچه سازي اراضي و كشاورزي، لايروبي و بازسازي قنوات، تسهيلات يارانه دار پرداخت مي شود.وي گفت: تسهيلات اين حوزه كه از منابع سال گذشته پرداخت مي شود، بين 50 تا 70 درصد سهم دولت و بقيه سهم كشاورز پرداخت مي شود.