موسسه اطلاعات مرغداری 25 اسفند 1388 ساعت 13:58 http://infopoultry.net/vdcd2n0s6yt0j.a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : اولین نمایشگاه تخصصي محصولات، تکنولوژی کشاورزی، زراعی، آبیاری،  سموم نباتی، کود شیمیایی و ماشین آلات وابسته -------------------------------------------------- 27-30 دی ماه 1389 متن : اولین نمایشگاه تخصصي محصولات، تکنولوژی کشاورزی، زراعی، آبیاری،  سموم نباتی، کود شیمیایی و ماشین آلات وابسته 27  الی 30 دی ماه 1389 برگزار می گردد.وب سایت :  www.mtadbir.com