موسسه اطلاعات مرغداری 17 تير 1393 ساعت 17:57 http://infopoultry.net/vdcc.xqoa2bq1ola82.html -------------------------------------------------- عنوان : سازمان دامپزشکی کشور و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند -------------------------------------------------- سازمان دامپزشکی کشور و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به منظور توسعه سطح همکاری های آموزشی و پژوهشی، تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این تفاهم نامه به امضای دکتر مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور و دکتر امیر رستمی رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران رسید.این تفاهم نامه در راستای اجرای مواد 16، 17 و 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز ماده 6 آیین نامه مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها به منظور توسعه سطح همکاری های آموزشی و پژوهشی منعقد شد.در این تفاهم نامه همکاری در اجرای هر چه بهتر امور آموزشی و پژوهشی دامپزشکی با بهره گیری ازظرفیت ها و امکانات طرفین با هدف ایفای هر چه موثرتر نقش دامپزشکی در برخورد با چالش های پیش رو و ارتقای جایگاه دامپزشکان در جامعه دنبال می شود.بر اساس این تفاهم نامه، سازمان دامپزشکی کشور متعهد به احصا و اعلام نیازهای تحقیقاتی دامپزشکی کشور و اولویت بندی مربوط به صورت سالانه و نیز اعلام آخرین مقررات ملی و دستورالعمل های اجرائی دامپزشکی در حوزه های مختلف تخصصی بهداشت دام و فرآورده های دامی برای بهره گیری در امور آموزشی و پژوهشی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شده است.سازمان دامپزشکی همچنین متعهد شد برای کارآموزی و کارورزی دانشجویان دامپزشکی در بخش های دولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان برنامه ریزی و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید.دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز متعهد شد شیوه نامه های صادره از سوی سازمان دامپزشکی در اجرای پژوهشهای کاربردی در مورد عوامل بیماری زای واگیردامی توسط اعضای هیات علمی دانشکده رعایت شود و در تعیین موضوع پایان نامه های دکتری عمومی و تخصصی دامپزشکی و نیز پروژه های تحقیقاتی به نیازهای تحقیقاتی سازمان دامپزشکی اولویت دهی شود.برگزاری دوره های آموزشی مورد درخواست سازمان دامپزشکی و نیز شرکت فعال اعضای هیئت علمی دانشکده در کارگروه های تخصصی مشورتی سازمان به منظور انتقال آخرین یافته ها و دانش روز حوزه های مختلف تخصصی دامپزشکی از دیگر تعهدات دانشکده دامپزشکی در این تفاهم نامه است.