موسسه اطلاعات مرغداری 27 خرداد 1389 ساعت 11:11 http://infopoultry.net/vdcc.iqsa2bq00la82.html -------------------------------------------------- عنوان : نمایشگاه بین المللی کشاورزی پاریس -------------------------------------------------- فرانسه - فوریه 2011 متن : نمایشگاه بین المللی کشاورزی پاریسفرانسه - فوریه 2011وب سایت : www.salon-agriculture.com