موسسه اطلاعات مرغداری 20 مهر 1389 ساعت 10:42 http://infopoultry.net/vdcc.iqia2bq4ola82.html -------------------------------------------------- عنوان : تغذیه و منابع غذایی طیور (منابع، ترکیبات و ارزش غذایی خوراک) -------------------------------------------------- عنوان کتاب: تغذیه و منابع غذایی طیور (منابع، ترکیبات و ارزش غذایی خوراک) / تالیف: مک نب، ج. ام.، بورمن، کی. ان. / ترجمه: احمد حسن آبادی، سعید خلجی / ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان متن : ساختار این کتاب از مجموعه مقالات اصلاح و بازنگری شده بیست و ششمین گردهمایی علوم طیور که در تاریخ 22 الی 24 ژوئن 1999 در هتل پیبلس شهر ادینبورو اسکاتلند برگزار شد، تشکلیل شده است. کتاب حاضر به دنبال انتشارات دو سالانه همایش مذکور که در سال 1964 توسط انجمن بازاریابی بریتانیا شروع و سپس توسط شاخه بریتانیایی اتحادیه جهانی علوم طیور در سال 1985 سازمان دهی شد، منتشر گردید. هر گردهمایی به یک موضوع ویژه در زمنیه علوم طیور اختصاص می یابد و با دعوت از متخصصان طراز اول جهان، مقاله ها ارائه می شود. به طور سنتی همایش توسط یک کشور و بر روی موضوعی خاص برگزار می شود ولی از متخصصین اقصی نقاط جهان دعوت به عمل می آید؛ به طوری که سخنرانان بیست و ششمین گردهمایی از 9 کشور دعوت شده بودند.هدف کمیته برگزار کننده همایش "خوراک طیور، منافع، ترکیبات و ارزش غذایی" معرفی منابع جدید خوراک، شیمی مربوط به مواد مغذی اصلی در ارتباط با ارزش غذایی، روش های ممکن برای تعیین ارزش غذایی و بهبود خوراک با افزودن آنزیم های خارجی بود. این همایش به گونه ای تنظیم شده بود که علوم پایه و مباحث کاربردی با تاکید بر مسائل علمی و کاربرد عملی، بررسی منابع گسترده و سرانجام تولید مقالات سطح بالا و معتبر را در برداشته باشد.به دلیل اهمیت اقتصادی منابع خوراک در عملکرد طیور، در چند همایش اخیر فقط اشاره زودگذری به این منابع شده بود. به هر حال، از نوزدهمین همایش که در سال 1985 برگزار شد، در سایر همایش ها جزئیات منابع خوراک به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته بود. پس از گذشت 14 سال؛ زمان مناسبی به نظر می رسید تا به موضوعی که تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است و شرکت های تجاری مرتبط با تامین اجزای خوراک، مکمل های غذایی و خوراک کامل، توجه زیادی به آن دارند، پرداخته شود.همایش به پنج بخش تقسیم شده بود: جلسه آزاد برای بحث در مورد منابع خوراک در حال و آینده؛ در این جلسه عوامل سیاسی، زراعی و اقتصادی – اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بخش دوم و سوم به ترتیب به جنبه های کمی و کیفی ترکیبات غذایی موجود در خوراک ها اختصاص یافت. در بخش چهارم، عوامل مهمی که بر ارزش غذای تاثیر می گذارند مورد بررسی قرار گرفت. در بخش پنجم به آنزیم های خوراکی که در دهه پایانی قرن بیستم که تاثیر فراوانی بر تغذیه طیور داشته است، پرداخته شد.این کتاب به گونه ای تنظیم شده است که تفکر موجود در زمینه تغذیه طیور را توصیف کند.عنوان کتاب: تغذیه و منابع غذایی طیور (منابع، ترکیبات و ارزش غذایی خوراک)  تالیف: مک نب، ج. ام.، بورمن، کی. ان. ترجمه: احمد حسن آبادی، سعید خلجی ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان