موسسه اطلاعات مرغداری 9 خرداد 1395 ساعت 15:32 http://infopoultry.net/vdcau0n6.49nw615kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : کاهش نرخ تورم تولیدات مرغداری‌های صنعتی -------------------------------------------------- مرکز آمار ایران با اعلام افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی در مرغداری‌های صنعتی مانند کود، از کاهش نرخ تورم تولیدات این واحدها خبر داد. متن : مرکز آمار ایران اعلام کرد: تغییرات شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۱۴.۱۷ رسید که معادل ۵.۷۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.شاخص مرغداری های صنعتی در تمام فصول سال به جز تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش روبرو بوده و بیشترین کاهش در فصل زمستان به میزان ۱۵.۳۶ درصد بوده است.در سال ۱۳۹۴ در میان استان های مختلف کشور بالاترین عدد شاخص کل متعلق به استان چهارمحال و بختیاری و برابر ۴۹۷.۶۰ و پائین ترین عدد شاخص مربوط به استان مازندران و برابر ۱۶۰.۲۴ است. در سال مورد گزارش بیشترین نرخ تورم را استان چهارمحال و بختیاری با ۵۲.۷۸ درصد و کمترین میزان تورم را استان مازندران با ۲۲.۲۱- درصد داشته است.مرغدر سال ۱۳۹۴ شاخص گروه مرغ به ۲۳۴.۶۱ واحد رسید که در مقایسه با سال قبل ۶.۳۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ۶.۴۸ درصد داشته است. در این گروه پولت و مرغ گوشتی به ترتیب ۱۱.۲۸ و ۹.۰۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش قیمت داشته اند، اما جوجه یک روزه ۱۲.۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.تخم مرغهمچنین در سال ۱۳۹۴ شاخص گروه تخم مرغ به ۱۶۱.۲۴ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ۶.۸۴ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ۱۱.۶۵ درصد داشته است. در این گروه تخم مرغ خوراکی و نطفه دار به ترتیب ۱.۵۹ و ۱۰.۹۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت اند، در حالی که همین اقلام در سال قبل به ترتیب معادل ۷.۸۲ و ۱۴.۸۳ درصد افزایش داشته اند.سایراین گروه شامل کود است که در سال ۱۳۹۴ شاخص آن به ۸۲۸.۳۷ رسیده که در مقایسه با سال قبل ۲۰.۲۱ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص مذکور در سال قبل معادل ۱۰۲.۴۲ درصد بوده است.