موسسه اطلاعات مرغداری 24 آذر 1394 ساعت 18:20 http://infopoultry.net/vdcamun6.49nwe15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : افزایش تولید 8درصدی گوشت شترمرغ دراستان اصفهان -------------------------------------------------- مدیر امور طیورسازمان جهادکشاورزی استان اصفهان از افزایش تولید 8درصدی گوشت شترمرغ دراستان اصفهان خبر داد . متن : زهرافیضی از اصفهان گفت:تولیدگوشت شترمرغ دراستان اصفهان امسال به بیش از800تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از50تن افزایش داشته است.زهرافیضی دلیل افزایش تولید وواحدهای تولیدی را مدیریت بهره وری ،آموزش پرورش دهندگان واعطا تسهیلات بیان کرد وافزود:اصفهان باظرفیت افزون بر 7هزار قطعه رتبه دوم رادر تولید گوشت شترمرغ درکشوردارد.وی شمار واحدهای فعال دراستان رابیش از 70واحد برشمرد وگفت:هم اکنون نزدیک به 300نفر درپرورش وتولید شترمرغ در استان اصفهان فعال هستند.وی بااشاره به تولید انواع شترمرغ گوشتی ومولد افزود:شهرهای نجف آباد ،اصفهان،برخوار،شهرضاونایین عمده مراکز پرورش وتولید شترمرغ دراستان هستند.مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزایش فرهنگ مصرف گوشت شترمرغ رادر کشورمهم دانست گفت:سیاستهای کنونی جهادکشاورزی براین است که توسعه کمی رامحدود کرده و روی افزایش کیفیت ،بهره وری وصنعت جانبی مانند پوست ،پر وروغن شترمرغ کارکند.گوشت شترمرغ بدون چربی ،کلسترول وسدیم باارزش غذایی بالا درمقایسه با گوشت قرمزاست که مصرف آن برای افرادی که بیماری قلبی وفشار خون دارند توصیه می شود.