موسسه اطلاعات مرغداری 26 دی 1391 ساعت 8:59 http://infopoultry.net/vdca.0n0k49ny65k14.html -------------------------------------------------- عنوان : پایش مولكولی تحت تیپ‌های ویروس آنفلوانزای پرندگان در اردك‌های بومی: یك مطالعه استانی -------------------------------------------------- فاطمه پورصفر ، وحید کریمی ، سعید چرخکار ، آرش قلیان چی لنگرودی ، حسین مقصودلو متن : زمینه مطالعه :آلودگی به ویروس آنفلوانزای پرندگان در صنعت طیور ایران نخستین بار توسط تحت تیپ 2N9H در سال 1377 در استان قزوین تشخیص داده شد و از آن زمان به بعد در كشور به شكل اندمیك در آمده است. پرندگان آبزی مانند اردك‌های اهلی می‌توانند به عنوان مخزن تحت تیپ‌های موجود ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان محسوب شوند و در گردش این ویروس‌ها در طبیعت و جمعیت‌های طیور اهلی نقش ایفا نمایند. گزارش منتشر شده از سوی سازمان دامپزشكی كشور پیرامون بررسی صورت گرفته بر روی تلفات 135 قطعه قو در استان گیلان حاكی از نقش تحت تیـپ بسیار بیماریزای 1N5H ویروس آنفلوانزای پرندگان می‌باشد. ‌هدف: هدف از این بررسی تعیین تحت تیپ های ویروس های آنفلوانزای پرندگان در اردك‌های بومی استان گیلان می‌باشد. روش كار: ‌تعداد 550 نمونه سواب كلواك از گونه‌های اردك مالارد و پكین در مناطق روستایی اطراف شهرستان‌های شفت،‏ فومن و یك مزرعه پرورش اردك اهلی به منظور ردیابی تحت تیپ‌های(9H،‏ 7H،‏ 5H )ویروس آنفلوانزای پرندگان به كمك آزمون RT-PCR مطابق دستورالعمل‌های استاندارد،‏ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج:‌RNA ‌ ویروس آنفلوانزای پرندگان در هیچ یك از نمونه‌های مورد آزمایش با RT-PCR ردیابی نشد. ‌نتیجه گیری‌نهایی :‌ ‌اردك‌های وحشی در چرخش و ظهور سویه‌های جدید ویروس آنفلوانزای پـرنـدگـان نقـش مهمی دارند. به دلیل ظهور ویروس آنفلوانزای ‌1N1H و آنفلوانزای پرندگان در جهان و كشورهای منطقه،‏ نیاز به طراحی مجدد بـرنامه‌های پایش جهت بررسی انتشار و گسترش این ویروس‌ها وجود دارد. همچنین برای اطمینان از عدم انتقال تحت تیپ‌های 7H و 5H به جمعیت‌های انسانی و مزارع طیور صنعتی،‏ برنامه‌های پایش آنفلوانزای پرندگان در پرندگان وحشی باید برای تأمین اطلاعات همه‌گیری شناسی بیشتر در مورد ویروس‌های در حال گردش ادامه داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان از تأثیر برنامه‌های كنترلی دقیق آنفلوانزای پرندگان همراه با روش‌های آموزشی و اجرایی بكار گرفته شده و رعایت مسایل امنیت زیستی در كنترل بیماری در گله‌های اردك در مناطق آلوده به ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت نظارت سازمان دامپزشكی كشور دارد.کلیدواژه‌ها : ایران ، آنفلوانزا ی پرندگان ، اردك ، RT-PCR